Astudiaeth ôl-raddedig

Mae'r Adran Gyfrifiadureg wedi'i lleoli yn y Ffowndri Gyfrifiadurol newydd sbon, a agorodd yn 2018. Mae'r cyfleuster gwyddoniaeth gyfrifiadurol o'r radd flaenaf hon yn darparu'r cyfleusterau addysgu ac ymchwil mwyaf diweddar, yn ogystal â rhwydweithio ac ymsefydlu lle i fyfyrwyr, staff a phartneriaid diwydiannol.

Mae diddordebau ymchwil yr adran yn cynnwys Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol, "Cyber ​​Security", Cyfrifiadureg Gweledol a Chyfrifiadureg Damcaniaethol.

TYSTYSGRIF ADDYSG I RADDEDIGION (TAR) UWCHRADD GYDA SAC

TAR Uwchradd gyda SAC: Cyfrifiadureg, PGCert

YMWELD Â NI

Y ffordd orau o ddarganfod a yw cwrs ôl-raddedig yn addas i chi yw dod i ymweld â ni. Byddwch yn gallu sgwrsio â ' n hacademyddion, cwrdd â myfyrwyr presennol a darganfod mwy am ysgoloriaethau a chyllid. Cynhelir ein diwrnodau agored gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar gampws y Bae.