Blwyddyn Mewn Diwydiant Cyfrifiadureg

Mae gan lawer o'n cyrsiau Cyfrifiadureg dewid blwyddyn mewn diwydiant. Mae hyn yn boblogaidd gyda llawer o'n myfyrwyr ac maent yn mynd ymlaen i ennill profiad gwaith amhrisiadwy ac yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu a'u hymwybyddiaeth fasnachol mewn cyflwr gwaith. Mae myfyrwyr yn dod o hyd i leoliadau yn Abertawe ac o gwmpas, ond mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymhellach i ffwrdd, naill ai i'r cyfeiriad cartref neu dramor. Eleni rydym wedi cael myfyrwyr ar leoliad mewn lleoliadau mor amrywiol â Paris, Prague a Hong Kong.

Pan fydd ein myfyrwyr yn dychwelyd o'r lleoliad, maen nhw yn bresennol i'r garfan nesaf i ddweud wrthynt am eu profiad ac i gynnig awgrymiadau a chyngor. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu cefnogi wrth chwilio am leoliadau a chael cymorth gyda CV, ffurflenni cais a chyfweliadau canolfan assessement gan ein tîm cyflogadwyedd. Rydym yn ymweld â phob myfyriwr ar leoliad i sicrhau eu bod yn hapus ac yn datblygu eu sgiliau.

Aisha Ekangaki

Aisha Ekangaki

Gwnaeth Aisha ei lleoliad gyda chontractwr amddiffyn Leonardo yn Llundain a Basildon. Roedd hi'n gweithio ar geisiadau meddalwedd, megis technoleg dirgrynu llygoden.

LUKE WALTON

LUKE WALTON

Gwnaeth Luke Walton ei leoliad yn Zebra Technologies, a leolir yn Covent Garden yn nhîm dylunio UX. Dyluniodd wefan y cwmni a threfnodd brosiect app. Dysgodd i weithio gyda dylunwyr, olrhain ymddygiad cwsmeriaid a datblygiad hyfyw.