Archebu Creu Taliesin


Mae’r ystafelloedd y mae modd eu llogi yn Creu Taliesin ar agor yn awr i holl fyfyrwyr, staff, gweithgareddau a chymdeithasau Prifysgol Abertawe.

I weld a yw’r ‘Mall’ a/neu’r Stiwdio ar gael, defnyddiwch LibCal. 

Os ydych yn dymuno trafod eich gweithgaredd/digwyddiad gyda Swyddog Rhaglen Greadigol Creu Taliesin, cysylltwch â Reg Noyes: r.a.noyes@swansea.ac.uk


Lle newydd cyffrous i fyfyrwyr a staff

null

Bydd lle cyffrous,  newydd ar gyfer myfyrwyr a staff yn cael ei ddadorchuddio ar 1 Mawrth pan gynhelir deuddydd o ddigwyddiadau i ddathlu gwaith creadigol Prifysgol Abertawe.

Mae Creu Taliesin, yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin ar Gampws Singleton, wedi cael ei ailddatblygu ar gost o £2 miliwn, i greu ardal gynhwysol a hyblyg ar gyfer myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach.

Bydd Creu Taliesin ar gael ar gyfer gweithgareddau creadigol myfyrwyr, staff a'r gymuned. Mae'r lleoliad yn cynnwys dwy ystafell y gellir eu neilltuo gyda lle i 40 o bobl ym mhob un. Mae'r Mall yn ystafell y gellir ei chau, a chanddi waliau gwydr a byrddau a chyfarpar taflunio digidol. Mae'r Stiwdio yn amffitheatr hunangynhywsol â rhesi o feinciau, lle gellir cynnal perfformiadau a sgyrsiau.

Mae Creu Taliesin hefyd yn cynnwys wal ddigidol, sgrîn werdd ar gyfer ffilmio, ardaloedd ar gyfer gweithio mewn grwpiau a mannau cyfarfod. 

"Ein gweledigaeth ar gyfer Creu Taliesin yw y bydd yn datblygu gyda dychymyg y rhai sy'n ei ddefnyddio; bydd ei hunaniaeth hyblyg yn gyfanswm pob gweithgaredd sy'n cael ei greu ynddo gan fyfyriwr, aelod staff neu aelod o'r gymuned," meddai Reg Noyes, Swyddog Rhaglen Creadigrwydd.

"Does dim terfyn ar ddefnyddiau posib Creu Taliesin: lleoedd i hacwyr a gwneuthurwyr; rhith-realiti a realiti estynedig; arddangosfeydd a gwyliau a arweinir gan fyfyrwyr; celf a gosodweithiau digidol; e-gyhoeddi a newyddiaduraeth; sgyrsiau TED bach; digwyddiadau amlieithog a thraws-ddiwylliannol; slamiau barddoniaeth; gweithdai dawns a symud; darlleniadau drama a lansiadau llyfr; trafodaethau am ffilm a theatr; comedi a dadleuon - doed dim diwedd ar y posibiliadau.

"Gan gydweithio â Chanolfan Celfyddydau Taliesin, mae Creu Taliesin yn hysbyseb parhaol a gweledol am ddiwylliant, creadigrwydd ac arloesi ym Mhrifysgol Abertawe."

Rheolir Creu Taliesin gan Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau a Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS). Gellir neilltuo ystafelloedd drwy system ar-lein a bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar wefan y Brifysgol yn fuan. Caiff gweithgareddau eu rhaglennu a'u hwyluso gan y Swyddog Rhaglen Creadigrwydd, Reg Noyes. r.a.noyes@abertawe.ac.uk

 

Frankenstein yn Creu Taliesin

Mae'r Sefydliad Diwylliannol yn falch o gyflwyno Frankenstein yn Creu Taliesin.
I ddathlu 200 mlynedd ers cyhoeddi nofel glasurol Mary Shelley, bydd Creu Taliesin yn cynnal casgliad o sgyrsiau, cyflwyniadau, trafodaethau panel, gweithdai celfyddydol cyfranogol, a darlleniad byw o Frankenstein yn ei gyfanrwydd gan fyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol.

I gyd-fynd â'r digwyddiadau hyn, bydd Cascade Dance a Chanolfan y Celfyddydau Taliesin yn cyflwyno eu cyflwyniad newydd o Frankenstein, a bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cynnal Caffi Gwyddoniaeth Abertawe arbennig sy'n edrych ar y wyddoniaeth sydd y tu ôl i nofel Shelley, a'i phoblogrwydd parhaus dwy ganrif yn ddiweddarach.

Cynhelir y digwyddiadau o ddydd Mawrth 30 Hydref – dydd Iau 1 Tachwedd.

I gael y rhestr lawn o ddigwyddiadau a chyfranogwyr, cliciwch yma!

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog y Rhaglen Greadigrwydd Reg Noyes: r.a.noyes@swansea.ac.uk