Gallwch ymweld â Phrifysgol Abertawe yn ystod un o'n Diwrnodau Agored Clirio rhwng dydd Gwener yr 16eg a dydd Mercher yr 21ain o Awst (gan gynnwys dydd Sadwrn y 17eg a dydd Sul y 18fed o Awst). Rydym ar agor o 11 y bore nes 3 y prynhawn.

Pam mynychu Diwrnod Agored?

Gwybodaeth ddefnyddiol

A oes angen bwcio cyn mynychu Diwrnod Agored Clirio?

Nid oes angen bwcio cyn dod - dim ond cyrraedd rhwng 11yb a 3yp. Byddwn yn cofrestru pawb wrth i chi gyrraedd.  

Sut ydw i'n penderfynu pa gampws sydd angen i fi ymweld ag ef?

Dewch o hyd i ein rhestr cyrsiau i ddarganfod pa gampws mae eich cwrs yn cael ei astudio.

Ble ydw i'n mynd pan dwi'n cyrraedd y campws?

Dewch i gofrestru yn nerbynfa’r Diwrnod Agored Clirio ar y ddau gampws - Creu Taliesin sef adeilad 32 ar ein Cynllun Campws Parc Singleton, ac adeilad Y Coleg ar gampws Y Bae - adeilad 15 Cynllun Campws y Bae

Sut i ddod o hyd i ni

Gallwch ddod o hyd i fapiau, cyfeiriadau teithio a manylion trafnidiaeth gyhoeddus ar ein tudalen Sut i ddod o hyd i ni?

Ar gyfer y rhai sy'n defnyddio dyfais SatNav neu gynllunwyr teithiau ar y we, ein cod post yw SA2 8PP ar gyfer campws Singleton ac SA1 8EP ar gyfer Campws y Bae.

Os nad ydych yn siŵr pa gampws i fynychu ar gyfer y Diwrnod Agored Clirio, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ar 01792 295784.

Parcio

Campws Singleton

Llun-Gwener - parciwch ar faes parcio'r 'Rec' (SA2 0AU) drws nesaf i faes rygbi San Helen (maes parcio'r cyngor yw hwn a bydd angen talu i barcio)

Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig - cewch barcio ar y campws am ddim

Campws y Bae

Yn ystod yr wythnos a'r penwythnos - Mae maes parcio ar y campws (nid y Brifysgol sydd yn berchen ar y maes parcio felly bydd angen i chi Dalu ac Arddangos)

Cyfleoedd i ymweld ag adrannau

Bydd myfyrwyr yn cael eu tywys i ymweld ag adrannau i siarad gyda thiwtoriaid unigol am y cyrsiau sydd ar gael ac i asesu eu cyfaddasrwydd.

Teithiau Campws

Bydd teithiau campws yn digwydd drwy gydol y dydd o dderbynfa Canolfan Gelfyddydol Taliesin ar gampws Parc Singleton ac o Dderbynfa Y Coleg ar gampws y Bae. Mae bob taith yn cael ei dywys gan lysgennad myfyrwyr ac yn para oddeutu 30 munud.

Arlwyaeth

Bydd dewis o leoliadau ar agor ar ein campysau.