Ar hyn o bryd, mae gennym ystod o opsiynau llety ar gael.

Pan fyddwch wedi sicrhau eich lle i astudio yn Abertawe, yr eitem nesaf ar eich rhestr o bethau i'w gwneud, mae'n siŵr, fydd chwilio am rywle i fyw yn ystod eich blwyddyn gyntaf fel myfyriwr. Gallwch chi gyflwyno'ch cais am lety nawr, heb aros am eich cais clirio i gael ei brosesu.

I gael gwybodaeth am ein Preswylfeydd a sut i wneud cais edrychwch ar ein tudalennau llety.

Mae gennym ni Breswylfeydd ar gampws Singleton, Campws y Bae ac ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. 

Os fyddai'n well gennych, mae mwy na digon o ystafelloedd ar gael mewn tai myfyrwyr a rennir, ychydig funudau ar droed o'n campysau ac mae staff ar gael i'ch helpu i ddod o hyd i rywle addas.

Mae nifer o opsiynau ar gael, gan gynnwys grŵp Facebook a digwyddiad cymdeithasol er mwyn i fyfyrwyr gwrdd â'i gilydd.

Fydd nifer y llefydd sydd ar gael yn ein llety a reolir gan y Brifysgol yn newid dros y cyfnod clirio felly edrychwch ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am leoedd ystafelloedd


Opsiynau Llety yn Abertawe ac ar ôl y Flwyddyn 1af!

Mae digonedd o dai myfyrwyr mewn cymunedau preswyl fel, Brynmill, Uplands, St Thomas a Port Tennant yn agos at y ddau gampws a gallwn gynnig cymorth i sicrhau eich bod yn gallu cwrdd â chyd-fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn yr un sefyllfa er mwyn sicrhau eich bod yn dod o hyd i rywle i fyw. Mae hefyd neuaddau preswyl preifat yng nghanol y ddinas sy'n cynnig ystafelloedd en-suite neu stiwdios.

Er mwyn sicrhau y gallwch gael cymorth gan ein Hadran Gwasanaethau Preswyl i sicrhau llety addas yn Abertawe, gwnewch gais trwy ein system ar-lein fel bod gennym eich manylion a gallwn eich rhoi ar ben ffordd gyda'ch tŷ. Am fwy o wybodaeth gweler: Llety

Mae Gwasanaethau Llety Myfyrwyr, a elwir hefyd yn SAS Lettings yma i chi ar gyfer eich anghenion llety ail a thrydedd flwyddyn. Mae gennym ystod eang o eiddo oddi ar y campws a'n nod yw gwneud eich siwrnai llety cyfan yn ddi-drafferth.

Cwestiynau ynghylch llety

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynghylch llety, ewch i’n tudalennau gwe llety yn y lle cyntaf i ddarllen ein canllaw A-Y lle gellir dod o hyd i ddolenni i'r rhan fwyaf o'r cwestiynau. Sylwer, rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau ffôn ac e-bost yr adeg hon o’r flwyddyn a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r ateb i’ch ymholiad yno, cysylltwch â’r Gwasanaethau Preswyl:

Ydych chi'n ystyried beth ddylech chi ddod gyda chi? Darllenwch ein rhestr hwylus.