Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Holi ac Ateb byw gyda'n myfyrwyr

Ymunwch â'n myfyrwyr am sesiwn holi ac ateb byw i ddysgu popeth sydd yna i wybod am fyw ac astudio yn Abertawe. Clywch beth sydd gan ein myfyrwyr i ddweud am eu profiadau Clirio a chewch gyfle i holi unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Graffeg yn dangos sawl person yn eistedd o amgylch cyfrifiadur tra bo rhywun yn cyflwyno ar-lein.

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal ar Zoom.

Dyddiad: 14eg o Awst

Amser: 1pm-2.30pm

Nid oes angen cofrestru, cliciwch ar y botwm isod i ymuno. Edrychwn ymlaen i'ch cyfarfod!

Ymunwch â'r sesiwn Zoom