Ydych chi eisoes wedi cael eich canlyniadau?

Nid yw'n hwyr i wneud cais am fis Medi 2019.

Efallai y bydd nifer fach o leoedd ar gael ar rai o'n cyrsiau ar gyfer ymgeiswyr cymwys a chymwys iawn - gallwch weld ein rhestrau cyrsiau.

Cysylltwch â ni!

Mae ein Tîm Derbyn ar gael i siarad â chi rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar 01792 295111.

Mae croeso i chi ymweld â ni os nad ydych wedi ymweld â chi eisoes, i weld y campws, y llety, a'r ardal gyfagos ac i siarad â staff academaidd a myfyrwyr. Gallwch ymweld yn annibynnol neu aros i fynychu un o'n Prynhawniau Clirio Agored ym mis Awst.

Unwaith y byddwch wedi sicrhau lle yma, gallwch archebu eich llety ac yna mwynhau'r haf gan wybod y byddwch yn dod i Abertawe ym mis Medi.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael (dolen i dudalennau ysgoloriaethau a bwrsariaethau) gwerth hyd at £ 3000!

Ydych chi eisoes yn system UCAS eleni?

Os yw un o'r canlynol yn wir amdanoch, mae cyfle i chi ymgeisio am le yn Abertawe trwy Glirio neu Addasu:

  • cyflwynwyd eich cais ar ôl 30 Mehefin
  • na chawsoch chi unrhyw gynnig (neu unrhyw gynnig yr oeddech am ei dderbyn)
  • cawsoch ganlyniadau gwell na'r disgwyl, gan ragori ar delerau'ch cynnig gwreiddiol - rydych yn gymwys ar gyfer Addasu
  • nid oedd eich canlyniadau arholiad gystal ag y disgwylid, ac ni fodlonwyd telerau'ch cynnig gwreiddiol - rydych yn gymwys ar gyfer Clirio

Heb gofrestru gydag UCAS?

Na phoener; cewch ymgeisio am le yn Abertawe ar gyfer mis Medi - i gyd sydd angen i chi ei wneud ydy llenwi'r Ffurflen Cais Uniongyrchol.

Sylwer - ni chewch ddefnyddio'r llwybr hwn i gyflwyno cais oni bai eich bod heb gofrestru gydag UCAS eleni.

Rydym yn eich cynghori i gysylltu â ni yn gyntaf i wirio a ydych yn gymwys i ymgeisio am le ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi cyn anfon y ffurflen atom.

Ymgeiswyr cyfredol

Os oes gennych gynnig cadarn neu gynnig yswiriant oddi wrth Brifysgol Abertawe, byddwn yn cadarnhau'ch lle mor fuan ag y byddwn yn derbyn eich canlyniadau.

Os nad ydych wedi bodloni telerau'ch cynnig, peidiwch â phryderu! Caiff eich cais ei anfon at y Tiwtor Derbyn am y cwrs a ddewisoch er mwyn iddo ail-ystyried eich cais, a bydd rhywun yn cysylltu â chi i drafod eich opsiynau.