Ydych chi eisoes wedi cael eich canlyniadau?

Nid yw'n hwyr i wneud cais am fis Medi yma.

Efallai y bydd nifer fach o leoedd ar gael ar rai o'n cyrsiau ar gyfer ymgeiswyr cymwys a chymwys iawn - bydd y swyddi gwag hyn yn cael eu rhyddhau ym mis Mehefin.

Mae croeso i chi ymweld â ni os nad ydych wedi ymweld â chi eisoes, i weld y campws, y llety, a'r ardal gyfagos ac i siarad â staff academaidd a myfyrwyr. Gallwch ymweld yn annibynnol, gweld ein taith rithwir.

Unwaith y byddwch wedi sicrhau lle gyda ni, gallwch drefnu eich llety ac yna mwynhau eich haf gan wybod y byddwch yn dod i Abertawe ym mis Medi.

Unwaith y byddwch wedi sicrhau lle yma, gallwch archebu eich llety ac yna mwynhau'r haf gan wybod y byddwch yn dod i Abertawe ym mis Medi.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael (dolen i dudalennau ysgoloriaethau a bwrsariaethau) gwerth hyd at £ 3000!

Ydych chi eisoes yn system UCAS eleni?

Os yw un o'r canlynol yn wir amdanoch, mae cyfle i chi ymgeisio am le yn Abertawe trwy Glirio neu Addasu:

  • cyflwynwyd eich cais ar ôl 30 Mehefin
  • na chawsoch chi unrhyw gynnig (neu unrhyw gynnig yr oeddech am ei dderbyn)
  • cawsoch ganlyniadau gwell na'r disgwyl, gan ragori ar delerau'ch cynnig gwreiddiol - rydych yn gymwys ar gyfer Addasu
  • nid oedd eich canlyniadau arholiad gystal ag y disgwylid, ac ni fodlonwyd telerau'ch cynnig gwreiddiol - rydych yn gymwys ar gyfer Clirio

Heb gofrestru gydag UCAS?

Peidiwch â phoeni, gallwch ymgeisio am le yn Abertawe ar gyfer mis Medi

Rydym yn eich cynghori i gysylltu â ni yn gyntaf i wirio a ydych yn gymwys i ymgeisio am le ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi.

Unwaith fydd eich cymhwysedd wedi'i gadarnhau, fe allwch danfon ffurflen cais uniongyrchol.

Sylwer - ni chewch ddefnyddio'r llwybr hwn i gyflwyno cais oni bai eich bod heb gofrestru gydag UCAS eleni.

Ymgeiswyr cyfredol

Os oes gennych gynnig cadarn neu gynnig yswiriant oddi wrth Brifysgol Abertawe, byddwn yn cadarnhau'ch lle mor fuan ag y byddwn yn derbyn eich canlyniadau.

Os nad ydych wedi bodloni telerau'ch cynnig, peidiwch â phryderu! Caiff eich cais ei anfon at y Tiwtor Derbyn am y cwrs a ddewisoch er mwyn iddo ail-ystyried eich cais, a bydd rhywun yn cysylltu â chi i drafod eich opsiynau.