Welcome to Sport Swansea

Swansea is an incredible sporting city and Swansea University is right at the heart of the action. As a university we are thrilled be partnered up with elite sporting organisations, providing students and the community with a premier sports offering.

We understand that no athlete reaches elite levels alone as such Sport Swansea works with other sporting organisations and facilities to provide the best possible chance of success to our athletes.

If you have any questions regarding any of our partnerships please contact us >

Partneriaethau

Clwb Rygbi'r Gweilch

Clwb Rygbi'r Gweilch yw'r rhanbarth yng Nghymru sy'n perfformio orau, ac mae gan Brifysgol Abertawe gysylltiadau cryf â'r clwb, gan gynnwys meysydd megis ymchwil, hyfforddiant, gwersylloedd hyfforddiant yr haf ac, wrth gwrs, nawdd masnachol

Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe wedi ei sefydlu ei hun yn yr Uwch-gynghrair, a gwnaethant hyd yn oed gystadlu yn Ewrop yn nhymor 2013-14. Un o'r pethau a wnaeth hyn yn bosib oedd y bartneriaeth â Phrifysgol Abertawe, a alluogodd y clwb i ailddatblygu 80 hectar o feysydd chwarae'r Brifysgol yn Fairwood ar Benrhyn Gŵyr.

Rygbi’r Sgarlets

The University has strong relationships with both the Scarlets and feature in its developmental pathways.
{Need further content}

Netball UK

Swansea University Netball Club (SUNC) comprises 3 BUCS teams which play in a League every Wednesday.
{Need further content]

Partneriaethau'n parhau

Fairwood

Mae'r Brifysgol wedi cydweithio â chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe i ddatblygu ei safle yn Fairwood drwy fuddsoddi £11 miliwn ers 2012 i greu cyfleuster hyfforddi o safon ryngwladol. Mae'r safle'n cael ei rannu rhwng Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Phrifysgol Abertawe, ac mae timau chwaraeon myfyrwyr yn hyfforddi yno'n rheolaidd.

Chwaraeon Traeth a Dŵr 360

Mae Abertawe'n adnabyddus hefyd am ei hamgylchedd naturiol gwefreiddiol a bod yn agos at y môr.
Mae Prifysgol Abertawe wedi gweithio mewn partneriaeth â Bae Leisure i ddatblygu a rheoli Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360.

Gall staff a myfyrwyr fanteisio ar ddisgownt o 10% yn y caffi ac wrth dalu am gyfleusterau chwaraeon.
Mae digwyddiadau a gweithgareddau chwaraeon ar gael yn gyson, felly mae bob amser rhywbeth newydd i'w ddarganfod yn 360.

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Text needed here. 

Clwb Tenis a Sboncen

Clwb Tenis a Sboncen Abertawe yw'r unig glwb annibynnol i aelodau yn Abertawe. Clwb cyfeillgar ac anffurfiol yw hwn a sefydlwyd bron 50 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n cael ei redeg gan ei aelodau er lles ei aelodau. Mae'n rhan o'r Pentref Chwaraeon ar Lôn Sgeti sy'n gyferbyn â Champws Parc Singleton, nesaf at y Ganolfan Athletau a Hoci.