Gwersyll StarTrack Prifysgol Abertawe

Dysgu am holl ddisgyblaethau athletau mewn sesiynau sy’n addas i bawb, darperir gan hyfforddwyr profiadol. Delfrydol i oedrannau 9-14, mae’r gwersyll hwn yn ffordd wych i ddysgu sgil newydd, neu ddatblygu rhai newydd a chyfarfod pobl newydd.

Pa bryd: 7 – 9 Awst, 10.00 – 15.00

Ble: Yn y Ganolfan Athletau a Hoci

Cost: Staff/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £42
          Aelodau o’r Gymuned £45

Am fwy o wybodaeth neu ffurflen gai e-bostiwch itcstaff@swansea.ac.uk  neu ffoniwch ni ar 01792 602400. 

ACADEMI ATHLETAU PRIFYSGOL ABERTAWE

Ymunwch â ni mis Ebrill yma ar gyfer ein Hacademi Athletau lle bydd athletwyr, dros gyfnod o 6 wythnos, yn ymdrin â’r holl gampau rhedeg, neidio a thaflu – Perffaith ar gyfer athletwyr Olympaidd y dyfodol!Darperir pob sesiwn yn arbenigol gan ein hyfforddwyr athletau UKA cymwys.

Oed:

Blwyddyn Ysgol 4 (8-9 oed)

Cost:

£24 am yr academi 6 wythnos - £4 y sesiwn yn unig! Nid oes modd cael yr arian yn ei ôl / ei drosglwyddo.

Sesiynau:

Yn cael eu cynnal dros gyfnod o 6 wythnos ar un ai dydd Mawrth neu ddydd Gwener, cewch roi eich dewis wrth gofrestru.

Bydd pob sesiwn yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Hoci ac Athletau Prifysgol Abertawe.

Dyddiadau:

Sesiynau dydd Mawrth yn cychwyn 17 Ebrill 16.00 – 17.00

Sesiynau dydd Gwener 20 Ebrill 17.00 – 18.00

Am fwy o wybodaeth a sut i ymgeisio, cysylltwch ag Imelda ar i.j.morrisson@swansea.ac.uk