Y Pentref Chwaraeon

Croeso i Chwaraeon Abertawe

Mae'r Pentref Chwaraeon, ar Lôn Sgeti ger Campws Singleton, yn gartref i amrywiaeth o gyfleusterau hyfforddiant ar gyfer chwaraewyr o bob lefel, gan gynnwys caeau awyr agored, trac rhedeg, canolfan athletau dan do, caeau hoci, campfa, cyrtiau racedi a phwll nofio.

Beth bynnag eich gallu, eich angerdd neu'ch nod, gallwn ddiwallu'ch anghenion a darparu'r cymorth i'ch helpu i lwyddo.

Rhowch gipolwg ar ein dewis o gyfleusterau isod a chysylltwch â'n haelodau staff gwych i ofyn unrhyw gwestiynau neu i drefnu ymweliad.

Y Pentref Chwaraeon – Lôn Sgeti

Y Gampfa

Rydym yn croesawu pawb, o ddechreuwyr pur i athletwyr profiadol, i ddefnyddio'r cyfleusterau o'r radd flaenaf yn ein campfa.
Darllen rhagor >

Rhowch gynnig ar un o'n dosbarthiadau ffitrwydd drwy eich aelodaeth o'r gampfa neu gallwch dalu fesul dosbarth. Gallwch lawrlwytho ein hamserlen ddiweddaraf yma.
Darllen rhagor >

Cyfleusterau Dan Do

Boed law neu hindda, mae ein cyfleusterau dan do bob amser yn sych. Mae gennym ddigon o opsiynau hyfforddi dan do i chi roi cynnig arnynt.
Darllen rhagor >

Canolfan Athletau a Hoci / Awyr Agored

Mae angen hyfforddiant o'r radd flaenaf i gystadlu ar y lefel uchaf. A dyna le mae'r Ganolfan Athletau a Hoci'n gallu helpu, gyda'n staff a'n cyfleusterau hyfforddi gwych a fydd yn eich helpu i gyflawni'ch ffitrwydd gorau.
Darllen rhagor >

Un o brif asedau'r Pentref Chwaraeon yw'r trac athletau awyr agored sydd ar gael i ddiwallu'ch holl anghenion hyfforddi. Yn ogystal, mae gennym gaeau ac ardal hyfforddi awyr agored o'r radd flaenaf.
Darllen rhagor >

Pwll Cenedlaethol

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru 50m o hyd yn Abertawe'n berffaith i nofio hamddenol ac i gystadleuwyr ar y lefel uchaf. Ar yr un safle â'r Pentref Chwaraeon, rydym yn falch o'i gynnwys fel partner yn ein darpariaeth i aelodau.
Darllen rhagor yma >

[TITLE]

Sport Swansea Advert 1