Croeso i Chwaraeon Abertawe

Mae'r cyfleusterau ar y campws newydd ym Mae Abertawe wedi'u dylunio i gydweddu â'r amgylchedd naturiol, gan gynnwys caeau awyr agored ar hyd y traeth a chyfleusterau dan do ar gyfer hyfforddiant pwysau, cardio a dosbarthiadau.

Ein Neuadd Chwaraeon yw'r lle perffaith i roi cynnig ar fadminton, saethyddiaeth neu bêl-fasged.

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau amser cinio, ar ôl gwaith neu ar y penwythnos i aelodau fanteisio ar ein cyfleusterau ar yr adegau mwyaf cyfleus iddyn nhw.

Cyfleusterau Campws y Bae

Y Gampfa

Mae campfa Campws y Bae yn cynnig cyfleusterau newydd, gan gynnwys ystafell bwysau ac ystafell gardio.
Rhowch gipolwg ar yr ychwanegiad diweddaraf at Gyfleusterau Chwaraeon Abertawe yma.
Darllen rhagor >

Cyfleusterau Awyr Agored

Mae ein hardaloedd chwarae awyr agored yn wych ar gyfer gêm o bêl-droed, rygbi neu chwaraeon pêl eraill. Mae ein cyfleusterau hefyd yn cynnwys cyfleoedd i chwarae pêl-foli traeth, pêl-droed traeth a ffrisbi eithafol.
Mae'r ardaloedd awyr agored ar gael i'r cyhoedd yn ogystal â staff a myfyrwyr. I neilltuo ein cyfleusterau, cysylltwch ag aelod o'r staff.

Neuadd Chwaraeon

Mae gan y Neuadd Chwaraeon gyfarpar ar gyfer amrywiaeth o gampau, gan gynnwys pêl-fasged, badminton, pêl-foli a saethyddiaeth.
I gadw lle yn y Neuadd Chwaraeon, cysylltwch ag aelod o'r staff.

Ffitrwydd a Dosbarthiadau

Mae ein dosbarthiadau ffitrwydd yn canolbwyntio ar ffitrwydd amser cinio ac mae amrywiaeth o opsiynau ar gael drwy gydol yr wythnos. Edrychwch ar ein Hamserlen yr Hydref
Os ydych yn chwilio am ddewis mwy eang o ddosbarthiadau ffitrwydd, mae ein campfa yn y Pentref Chwaraeon yn cynnig dros 30 o ddosbarthiadau gwahanol.

Gallwch weld ein Hamserlen Lawn o Ddosbarthiadau Ffitrwydd yma