Pecynnau Aelodaeth Cyfleusterau

 Cynigion Arbennig Ionawr

10% i ffwrdd a DIM ffi ymuno os byddwch yn prynu aelodaeth gymunedol yn ystod mis Ionawr.

I gael gwybod sut i ymaelodi, cysylltwch â’n tîm ar 01792 543555 neu e-bostiwch gym.memberships@swansea.ac.uk

Telerau ac amodau’n berthnasol -  Hyrwyddo’r Gymuned mis Ionawr

 ________________________________________________________________________

50% i ffwrdd a DIM ffi ymuno ar aelodaeth fisol i Fyfyrwyr ym mis Ionawr.

I gael gwybod sut i ymaelodi, cysylltwch â’n tîm ar 01792 543555 neu e-bostiwch gym.memberships@swansea.ac.uk

Telerau ac amodau’n berthnasol - Gostyngiad Aelodaeth Fisol Ionawr 2018

___________________________________________________________________________

Mae ein rhaglenni aelodaeth yn caniatáu mynediad i gyfleusterau unigol, yn ogystal â phecynnau cyfunol, drwy ein cynllun newydd, Chwaraeon a Mwy.

Rydym yn cynnig ystod newydd o opsiynau aelodaeth oriau brig ac oriau tawelach i helpu myfyrwyr, staff ac aelodau'r gymuned leol i gael y pecyn mwyaf cost-effeithiol er mwyn cyflawni eu nodau ffitrwydd a chwaraeon yma yn Chwaraeon Abertawe.

Mae'r opsiynau oriau brig yn cynnwys mynediad diderfyn i'r cyfleusterau, yn amodol ar argaeledd ac oriau agor. Mae'r opsiynau oriau tawelach yn wych ar gyfer y rhai sy'n codi'n gynnar ac maent yn cynnig mynediad i'r cyfleusterau tan 15.00 yn ystod yr wythnos.

Dilynwch y dolenni i gael rhagor o wybodaeth am y math o aelodaeth mwyaf addas i'ch ffordd o fyw.

I drafod yr opsiynau ymhellach neu i drefnu ymweliad anffurfiol â'n cyfleusterau, e-bostiwch dîm y dderbynfa yn sports-village-admin@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 543555.

Rhowch gipolwg ar y pecynnau isod i weld yr un mwyaf addas i chi.

Myfyriwr

Gyda dewis o ddau becyn, rydym yn cynnig hyblygrwydd i fyfyrwyr ddefnyddio ein cyfleusterau yn y ffordd sy'n fwyaf addas iddyn nhw.

Dewch i'n gweld yn ystod Wythnos Gyrraedd ac Wythnos y Glas, neu galwch heibio unrhyw bryd i siarad â'n staff a phrynu eich aelodaeth. Byddwn yn cynnig mynediad AM DDIM i ddosbarthiadau ffitrwydd i'r holl fyfyrwyr yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 2 Hydref.

Dewch i'n gweld yn y gampfa neu cysylltwch â ni heddiw!

PECYN Y GAMPFA A DOSBARTHIADAU

Mae'r pecyn sylfaenol hwn yn cynnwys mynediad i gyfleusterau'r gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton. Mae'n becyn perffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio'r gampfa a mynychu dosbarthiadau ymarfer corff yn bennaf.

 

Talu wrth fynd

Un Semester

Dau Semester

12 Mis

Misol

Oriau Brig

£3.25

£75 / £100

£175

£250

£25

Oriau Llai Prysur

£3.25

 £60 / £75

£135

£187.50

£18.75

 

 PECYN CHWARAEON A MWY

Mae ein pecyn Chwaraeon a Mwy yn ddelfrydol i unrhyw un sy'n ceisio mantais gystadleuol neu sydd eisiau amrywiaeth yn eu dewisiadau hyfforddi. Y pecyn hwn yw'r un mwyaf cynhwysfawr sydd ar gael, ac yn cynnig mynediad diderfyn (o fewn y cyfyngiadau oriau brig neu oriau llai prysur) i:

 • Y GAMPFA A DOSBARTHIADAU FFITRWYDD
 • YSTAFELL CRYFDER A CHYFLYRU (yn amodol ar argaeledd)
 • CYFLEUSTERAU DAN DO AC AWYR AGORED, gan gynnwys badminton, sboncen, tenis bwrdd, trac athletau, trac dan do a chyrtiau tenis
 • NOFIO - nofio i'r cyhoedd, consesiwn o 10% ar gyfer dosbarthiadau a chyrsiau nofio
 • BREINTIAU CADW LLE – cadw lle 7 niwrnod ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau cynwysedig a PHARCIO AM DDIM

 

Un Semester

Dau Semester

12 Mis

Misol

Oriau Brig

£105 / £140

£245

£345

£34.50

Oriau Llai Prysur

£80 / £105

£185

£260

£26AELODAETH CHWARAEON MYFYRWYR

Prynwch Aelodaeth Chwaraeon Myfyrwyr am £20 a DERBYN GOSTYNGIAD O £10 ar aelodaeth semester neu flynyddol o'r gampfa. Os prynwch aelodaeth flynyddol o'r gampfa ac aelodaeth chwaraeon myfyrwyr yn ystod Wythnos Gyrraedd/y Glas, byddwch yn derbyn crys t Chwaraeon Abertawe.

Gyda'ch aelodaeth, byddwch yn elwa o:

 • Cynigion arbennig gan Arlwyo ar y Campws, y Pentref Chwaraeon, Undeb y Myfyrwyr a llawer mwy!
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a damwain personol
 • £10 oddi ar aelodaeth o gampfa Lôn Sgeti a Champfa'r Bae
 • Cyfle i ymuno â chynifer o glybiau chwaraeon ag y dymunwch
 • Mynediad i gynghreiriau a thwrnameintiau BUCS
 • Tocyn i Gemau'r Prifysgolion am bris gostyngol
 • Llogi siwtiau gwlyb am ddim
 • Llogi racedi sboncen a thenis am ddim yn y Pentref Chwaraeon
 • Anrheg ar gyfer pob aelod
 • Cerdyn chwaraeon ar gyfer gostyngiadau ar fwyd a diodydd yn JC's pan fydd digwyddiadau chwaraeon yn cael eu dangos
 • Cyrsiau cymorth cyntaf, hyfforddwr a chanolwr am bris gostyngol

Cysylltwch â'r Swyddfa Chwaraeon Myfyrwyr am ragor o fanylion