Croeso i Chwaraeon Abertawe

Cymerwch ran, beth bynnag eich gallu. Mae gennym ystod o gyfleoedd i chi roi cynnig ar rywbeth newydd, i wella mewn camp rydych yn dwlu arni neu i fod yn rhan o deulu Chwaraeon Abertawe.

Byddwn yn cynnal Wythnos Rhowch Gynnig Arni yn ystod wythnos gyntaf Hydref, lle gall myfyrwyr gael profiadau gwahanol am ddim. Sylwer y bydd angen i chi brynu aelodaeth Chwaraeon Myfyrwyr i gymryd rhan.

Bydd dosbarthiadau ffitrwydd Chwaraeon Abertawe yn cynnal sesiynau am ddim yn ystod wythnos gyntaf Hydref. Y cyfan fydd angen i chi ei wneud yw rhoi cynnig arni!

Cymrwch Ran

Rhyng-adrannol

Cynghrair Pêl-droed Pump Bob Ochr yn ardal gemau amlddefnydd (MUGA) Campws y Bae (dydd Mawrth a dydd iau)

Cynghrair 11 Bob Ochr ar gaeau pêl-droed Heol Ashleigh (dydd Mercher a dydd Sul)

Cynghrair Pêl-rwyd Rhyng-adrannol ar Gampws y Bae (dydd Sadwrn)

Tenis Bwrdd ar Gampws y Bae – 17:00-18:30 (nos Lun); ac yng Nghanolfan Chwaraeon y Pentref Chwaraeon ar Lôn Sgeti – 17:00-18:30 (nos Wener)

Rhowch Gynnig Arni

Mae ein holl glybiau chwaraeon yn cynnal sesiwn am ddim ar ddechrau'r tymor i chi gael blas ar gamp newydd heb orfod talu i fod yn aelod o'r clwb.

Dewch i siarad â'r holl glybiau yn Ffair y Glas o gofrestru ar gyfer sesiwn.

*Rhaid prynu Aelodaeth Chwaraeon Abertawe at ddibenion yswiriant

Os byddwch yn methu'r sesiynau fis Medi, bydd ein clybiau'n cynnal Wythnos Rhowch Gynnig Arni arall ddiwedd mis Ionawr, yn ystod Wythnos Cyflogadwyedd.

Aelodau

Chwaraeon Abertawe yw brand chwaraeon proffesiynol Prifysgol Abertawe a'i holl glybiau chwaraeon.

Rydym yn gweithio'n agos gydag Undeb y Myfyrwyr i gynnig y profiad chwaraeon gorau ag y gallwn i chi. I fod yn aelod o unrhyw un o'n 56 o glybiau chwaraeon, rhaid i chi fod yn aelod o Chwaraeon Abertawe yn gyntaf.
Ymaelodwch nawr >

Cyfleoedd

Mae Chwaraeon Abertawe'n rhoi cyfle i fyfyrwyr fod ar bwyllgor clwb chwaraeon, i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi a dyfarnu, i fynd ar gyrsiau cymorth cyntaf a diogelwch, a chyfleoedd fel gwirfoddolwyr gweithredol Chwaraeon Abertawe.

Mae Chwaraeon Abertawe yn ei gyfanrwydd hefyd yn cynnig interniaethau a swyddi i fyfyrwyr yn ein cyfleusterau neu yn un o'n canghennau.

I ddysgu rhagor am fanteisio ar un o'r cyfleoedd hyn, cysylltwch â ni heddiw >