Croeso i Chwaraeon Abertawe

Caiff pob un o'r 56 o glybiau eu rhedeg gan fyfyrwyr presennol, gyda chefnogaeth Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr. Mae gennym glybiau ar gyfer pob diddordeb a gallu, gyda thîm a fydd yn addas i chi.

Student Sport Clubs

Digwyddiadau

Rydym yn trefnu pob math o ddigwyddiadau i fyfyrwyr, o bêl-droed a rygbi i nofio a saethyddiaeth. Mae pob tîm yn chwarae yn ei ddigwyddiadau a thwrnameintiau mawr eu hunain, a'r prif ddigwyddiad i bob tîm yw Gemau Prifysgolion Cymru.

Gwobrau Chwaraeon Abertawe

Cynhaliwyd y Cinio Gwobrau Chwaraeon Abertawe blynyddol eleni ar 3 Mai yn Neuadd Brangwyn, gyda record newydd o 600 o fyfyrwyr yn bresennol.
Mae'r enillwyr a lluniau o ddigwyddiad eleni ar gael yma.

Rhestr Glybiau

Diddordeb mewn ymuno â chlwb? Mae ein holl dimau chwaraeon ar wefan Undeb y Myfyrwyr, gyda rhywbeth i bawb.
Dewch o hyd i'ch clwb heddiw! >

Gemau'r Prifysgolion

Gemau Prifysgolion Cymru yw'r digwyddiad mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru, a dyma'r mwyaf ond un o Gemau'r Prifysgolion ym Mhrydain (y tu ôl i Rydychen/Caergrawnt).

Am y tro cyntaf erioed, yn 2017 enillodd Abertawe Darian Gemau'r Prifysgolion o 21 pwynt i 19. Mae canlyniadau llawn 2017 ar gael ar wefan swyddogol Gemau Prifysgolion Cymru >