Croeso i Chwaraeon Abertawe

Mae Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) yn darparu strwythurau cystadlu helaeth rhwng prifysgolion i ennill pwyntiau BUCS. Rhoir pwyntiau am berfformiadau unigol a thimau mewn cystadlaethau cynghrair, cwpan a thwrnameintiau, oll i greu tabl cynghrair terfynol y prifysgolion.

Gorffennodd Prifysgol Abertawe dymor 2016/2017 yn safle 33 allan o 154 o sefydliadau addysg uwch - ei chanlyniad gorau erioed. Bob blwyddyn rydym yn adeiladu ar ein llwyddiant gyda rhagor o dimau'n cael eu dyrchafu i gynghreiriau uwch ac unigolion yn cyflawni canlyniadau ardderchog, a phwysicaf oll, mae cystadlu fel Chwaraeon Abertawe unedig yn cynyddu ein cyfanswm pwyntiau BUCS.

Os bydd ein myfyrwyr chwaraeon yn parhau i adeiladu ar eu cyflawniadau, nid oes rheswm pam na allwn gyrraedd yr ugain uchaf y tymor nesaf.

Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS)

Canlyniadau

Ym mlwyddyn academaidd 2016/17, gorffennodd Abertawe yn safle 33 allan o 154 yn nhabl pwyntiau BUCS, gyda 1,170 o bwyntiau.
Mae'r tabl terfynol yma >

Y clwb chwaraeon a enillodd y mwyaf o bwyntiau BUCS oedd y tîm rygbi’r undeb.
Gallwch weld sut gwaeth ein holl dimau chwaraeon yma >

Amserlen

Mae' amserlen lawn cynghrair BUCS ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 ar gael yma >

Gwylwyr

Dewch i gefnogi'r timau chwaraeon bob prynhawn Mercher wrth iddynt gystadlu am bwyntiau BUCS.
Mae manylion yma >

Tîm yr Wythnos

Dewisir Tîm yr Wythnos bob wythnos ar sail y fuddugoliaeth orau.
Derbyniwch y newyddion diweddaraf yma >