Trosolwg o'r Grŵp

  • Storio a chynhyrchu ynni
  • Batrïau ac uwch-gynwysyddion
  • Ffotocemeg, catalyddion a diwygio solar biomas
  • Cemeg olew a nwy
  • Cemeg gwyrdd