Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Astudiaeth ôl-raddedig

Mae gan yr Adran Cemeg, sydd wedi'i lleoli yng Ngampws Parc Singleton, labordai rhagorol, wedi'u pwrpasol, yn ddelfrydol ar gyfer ymchwilio ymhellach mewn Cemeg. Mae integreiddio rhwng yr adran a'r Coleg Peirianneg, yr Ysgol Feddygol ac adrannau eraill yng Ngholeg Gwyddoniaeth yn darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil. Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr a staff ddyfeisio, arloesi a datblygu cynhyrchion mewn modd sy'n effeithio ar heriau byd-eang cyfredol. Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys Ynni, Iechyd, Moleciwlau a Deunyddiau Newydd ac Uwch; a Dŵr a'r Amgylchedd.

Graddau ymchwil ôl-raddedig

Mae'r Adran Gemeg bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o ansawdd uchel i ymuno â'n cymuned ymchwil. Fel myfyriwr ymchwil, fe'ch harweinir gan ymchwilwyr sy'n arwain y byd a bydd yn cynnal prosiect ymchwil unigol mawr.

Ymwelwch â ni

Y ffordd orau i ganfod a yw cwrs ôl-raddedig yn iawn i chi yw dod i ymweld â ni. Byddwch chi'n gallu sgwrsio â'n academyddion, cwrdd â'r myfyrwyr presennol a darganfod mwy am ysgoloriaethau a chyllid. Cynhelir ein diwrnodau agored ôl-raddedig cemeg yng Ngampws Parc Singleton.