CROESO I GEMEG YN ABERTAWE

Croeso i’n canllaw cyflym i astudio Cemeg yn y Brifysgol. Gallwch ddilyn ein cwrs pontio ar-lein, cofrestru ar gyfer gweminarau Cemeg gyda darlithwyr Cemeg Prifysgol Abertawe a gwylio fideos gan ein staff. Gallwch fynd ar deithiau rhithwir gyda’n myfyrwyr a sgwrsio â nhw drwy UniBuddy. Hefyd, mae podlediadau i chi wrando arnyn nhw i roi syniad i chi o’r math o ymchwil mae ein hacademyddion yn ei gwneud.

Os nad ydych chi wedi ymweld â Phrifysgol Abertawe neu gyflwyno cais o’r blaen a hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gemeg, cadwch le ar ein Diwrnod Agored Rhithwir. 

CWRS CEMEG PONTIO AR-LEIN

Bwriad cwrs Cemeg Prifysgol Abertawe ar-lein yw darparu trosolwg o ddeunydd Safon Uwch a chynnig rhagflas hefyd o’r deunydd byddech yn disgwyl ei weld yn ystod eich blwyddyn gyntaf (neu eich ail flwyddyn hyd yn oed) yn y Brifysgol.

Mae’n addas ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13, a hyd yn oed y rhai ym Mlwyddyn 11 a hoffai gael blas ar sut profiad fyddai astudio Cemeg Safon Uwch.

SUT PROFIAD YW ASTUDIO CEMEG YN ABERTAWE?

Mae myfyrwyr sy’n astudio Cemeg ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd yn siarad am y cwrs, yr amgylchedd, y labordai a Chymdeithas Gemeg y brifysgol.

Mae’r fideo hwn yn dangos pam mai Abertawe yw’r dewis gorau i chi.

TROSOLWG O FODIWLAU’R FLWYDDYN GYNTAF

Eisiau gwybod beth i’w ddisgwyl yn eich blwyddyn gyntaf yma?

Mae’r fideo byr hwn yn rhoi’r holl wybodaeth am y modiwlau byddwch yn eu hastudio.

TAITH GYFLYM O’R ADRAN GEMEG DAN ARWEINIAD MYFYRIWR

Mae un o fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, Chris, yn mynd â ni i weld y labordy cyfrifiaduron, y labordy gwlyb a’r labordy offerynnau ar y daith gyflym hon o gyfleusterau Cemeg Prifysgol Abertawe.

CEFNOGI CYFLOGADWYEDD

Byddwch yn clywed rhagor am yr holl gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe gan Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn mewn Diwydiant y Coleg, Aimee Pritchard.

PA YRFAOEDD ALLAI FOD AR GAEL I MI AR ÔL I MI RADDIO?

Mae gan yr Adran Gemeg gysylltiadau gwych â diwydiant, yn lleol ac yn rhyngwladol, ac mae ein myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil sy’n canolbwyntio ar anghenion diwydiant, gan ennill profiad a sgiliau gwerthfawr sy’n berthnasol i ddiwydiant, a fydd yn agor y drws i amrywiaeth eang o gyfleoedd swyddi. Rydym yn cydweithredu â chwmnïau fel TATA Steel, SPTS Technologies, Biovici Ltd, IQE a Perkin Elmer ac rydym yn gweithio gydag arweinwyr byd-eang ym meysydd gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion a chyflwyno cyffuriau newydd.

GWRANDEWCH AR Y PODLEDIAD CEMEG

Yn y bennod hon o’r gyfres podlediadau, Archwilio Problemau Byd-eang, mae Dr Ian Mabbett sy’n Athro Cysylltiol yn yr Adran Gemeg ym Mhrifysgol Abertawe, yn siarad am SUNRISE,  prosiect â’r nod o ddatblygu deunyddiau newydd ar gyfer cynhyrchu, storio a defnyddio ynni a fydd yn rhan annatod o adeiladau. Mae’r prosiect hwn yn datblygu syniadau o’r labordai i’r cam cynhyrchu, yn ddelfrydol yn y lleoliadau lle mae eu hangen, ac yna’n codi adeiladau sy’n gweithio fel hybiau ynni ledled India lle mae 300 miliwn o bobl heb bŵer dibynadwy 24/7.

 

cynlluniau gradd israddedig

Cod UCAS

 Cynllun Anrhydedd Sengl

F100 Cemeg BSc
F10F BSc Cemeg gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig
F101 BSc Cemeg gyda blwyddyn mewn diwydiant 
F106 BSc Cemeg gyda blwyddyn dramor
F123 MChem Cemeg

EWCH AR DAITH RITHWIR AC ARCHWILIWCH DROSOCH EICH HUN

Edrychwch ar daith o 360o o'n cyfleusterau, campws a llety...

Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

Ffioedd a Chyllid