Coronafeirws: y diweddaraf

Mae'r tiwtor derbyn, Dr Andrew McKinley, yn rhoi cyngor ar sut i ysgrifennu eich datganiad personol pan fyddwch yn gwneud cais am gyrsiau cemeg.

Mae eich datganiad personol yn union hynny; mae'n "bersonol!" Mae'n unigryw i chi ac mae angen iddo wneud gwaith cymhleth. Mae'n dweud ychydig wrthym amdanoch chi a'ch diddordeb yn y pwnc. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth i ni amdanoch chi fel y pryd byddech yn ymweld â ni, yn barod i'ch helpu i gael y gorau o'r ymweliad.

Gall fod yn anodd dechrau ysgrifennu, felly rydym wedi paratoi'r cwestiynau canlynol i'ch helpu i ddechrau meddwl am ysgrifennu eich datganiad.

  • Dywedwch wrthym pam yr hoffech chi astudio Cemeg. Nid ydym yn chwilio am i chi fod â diddordeb gydol oes, yn syml, beth wnaeth  dal i'ch sylw a beth ddechraeodd chi i feddwl am wyddoniaeth gemegol.
  • Beth sy'n gyrru'ch chwilfrydedd mewn Cemeg; a fu unrhyw newyddion neu faterion cyfoes perthnasol sydd wedi gwneud i chi ddymuno dysgu mwy am gemeg?
  • A oes unrhyw bynciau yr ydych chi wedi'u hastudio hyd yn hyn mewn Cemeg sydd wedi gadael chi eisiau mwy, neu wedi gadael cwestiynau heb eu hateb?
  • Sut ydych chi'n disgwyl bod cael gradd Cemeg am helpu chi yn eich dyheadau gyrfa? Mae gradd mewn cemeg yn hynod hyblyg ac mae ganddo geisiadau eang y tu allan i "ymchwil cemeg".
  • Oes gennych chi unrhyw brofiad gwaith perthnasol sy'n cefnogi'ch cais? Beth ydych chi wedi'i ddysgu o hyn a sut mae wedi eich cymell yn eich dyheadau gyrfa?
  • Gall profiad gwaith fod yn eang ac amrywiol; efallai eich bod wedi gwirfoddoli a datblygu sgiliau trosglwyddadwy sy'n eich helpu yn eich astudiaethau.
  • Y tu allan i'ch astudiaethau, beth yw eich diddordebau a'ch hobïau? Ydych chi'n chwarae chwaraeon, yn perfformio mewn cerddorfa, yn trefnu nosweithiau gemau ac ati? Peidiwch â thalu gormod ar y rhain, fodd bynnag, dangoswch ni'r sgiliau rydych chi wedi'u dysgu trwy'r gweithgareddau allgyrsiol hyn. Er enghraifft, gwaith grŵp neu waith tîm, sgiliau trefniadol; efallai y byddwch hyd yn oed wedi defnyddio rhai o'ch sgiliau o'ch astudiaethau mewn lleoliadau anarferol.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym amdanoch chi'ch hun - ac nid pethau rydych chi'n meddwl ein bod ni eisiau clywed!

Yn olaf, wrth edrych ar eich datganiad personol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'ch gwiriad sillafu ac yn gofyn i rywun arall ei ddarllen er mwyn sicrhau nad ydych wedi gwneud unrhyw gamgymeriadau yn eich ysgrifennu.

 

 

 

infographic showing links with industry