Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Astudio Cemeg

Mae ein hadran gemeg, sy ' n seiliedig ar gampws Singleton, yn cyflwyno cwricwlwm cemeg modern gydag addysgu arloesol.

Byddwch yn dysgu o efelychu ar-lein cyn y Lab, gan roi mwy o amser ymarferol i chi pan fyddwch yn y labordy.

Mae ein graddau yn y broses o gael eu hachredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Byddwch yn cael y cyfle i weithio ar brosiectau ymchwil gyda ' n tîm ymchwil gweithgar – gan roi ' r sgiliau ymchwil sydd eu galw arnoch gan gyflogwyr.

Rankings

cynlluniau gradd israddedig

Cod UCAS

 Cynllun Anrhydedd Sengl

F100 Cemeg BSc
F10F BSc Cemeg gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig
F101 BSc Cemeg gyda blwyddyn mewn diwydiant 
F106 BSc Cemeg gyda blwyddyn dramor
F123 MChem Cemeg

Astudio cemeg yn Abertawe

Chemistry student Paige, in the lab in front of a bench with chemistry equipment on
Beth allwch chi ei wneud gyda Gradd Cemeg?

gyrfaoedd mewn cemeg

Mae sawl sector y gallwch chi fynd i mewn ar ôl i chi raddio, fel fferyllol, meddygaeth, ynni, gweithgynhyrchu a fforensig. Bydd cyflogwyr, yn ogystal â'ch cywirdeb a rhifedd, yn galw mawr ar eich sgiliau dadansoddol. Darganfyddwch pa brosiectau diddorol y mae ein graddedigion a'n staff yn eu gwneud.