Mae nifer y prosiectau yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn Abertawe a’u hamrediad yn parhau i dyfu. Ar hyn o bryd, mae RIAH yn cefnogi ymchwil a ariannir gan y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC); gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, Ymddiriedolaeth Wellcome a’r Academi Brydeinig; a chan adrannau ac asiantaethau llywodraethol yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar un o’n prosiectau nodwedd, neu edrychwr ar y rhestr lawn o ymchwil a ariannir yn allanol isod.

RIAH thin image bar

Prosiectau ymchwil a ariannir

Cynghorau Ymchwil

Yr Academi Brydeinig

Llywodraeth