Y Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil

RIAH thin image bar

Mae gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau Bwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil a’i nod yw sicrhau bod ymchwil y Coleg wedi’i llunio a’i chynnal i ddiwallu egwyddorion moesol allweddol ac mae’n destun trosolwg gan strwythurau llywodraethu ymchwil moesol ffurfiol. Cylch gorchwyl y grŵp hwn yw:

 • Bod yn berchen ar bolisi a phrosesau Moeseg a Llywodraethu Ymchwil y Coleg;
 • Ystyried ceisiadau am roi cymeradwyaeth foesol i brosiectau ymchwil gan staff a myfyrwyr ôl-raddedig;
 • Monitro cymeradwyaethau moesol ar gyfer prosiectau israddedigion;
 • Cynghori ymchwilwyr ar lunio ac adolygu ymchwil i sicrhau uniondeb, ansawdd a thryloywder;
 • Cynghori ymchwilwyr ar gynlluniau rheoli data a disgwyliadau;
 • Cyflwyno adroddiadau a diweddariadau cyson i Is-bwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil y Brifysgol;
 • Cyflwyno crynodeb blynyddol o weithgarwch i Bennaeth y Coleg

Mae’r grŵp yn cwrdd o leiaf unwaith bob semester ac yn fwy aml yn ôl y gofyn.

Mae copi o ddogfennaeth gweithdrefn adolygu moesol y Coleg ar gael yma:

Gweithdrefn Adolygiad Moesegol Ymchwil Fersiwn 1 Hyd 2015 (COAH)

Gweithdrefn Adolygiad Moesegol Ymchwil COAH - ffurflenni

 • Yr Athro Louise Miskell (Cadeirydd)
 • Dr Elaine Canning
 • Yr Athro Neil Reeve
 • Dr Jonathan Dunnage
 • Yr Athro David Bewley-Taylor
 • Yr Athro Jonathan Bradbury
 • Yr Athro David Turner
 • Mr Chris Marshall (Rheolwr y Ganolfan Ymchwil)
 • Aelod Lleyg (i’w benodi)