SEMESTER 1 - HYDREF i RHAGFYR 2018

GWEITHDAI SGILIAU A HYFFORDDIANT 2018/19 I FYFYRWYR YMCHWIL

SEMESTER 1

HYDREF - RHAGFYR 2018

Mae'r gweithdai a'r seminarau canlynol ar gael i holl fyfyrwyr ymchwil Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.  Maent yn atgyfnerthu'r cyrsiau hyfforddiant sgiliau canolog a gynigir gan y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig ar y wefan  hon: http://www.swansea.ac.uk/research/researcher-development/postgraduateresearchstudents/

Caiff gweithdai eraill a gynigir yn y Coleg eu hysbysebu drwy e-bost ac ar Wefan y Coleg  http://www.swansea.ac.uk/riah/graduate-centre/academic-development/


DIGWYDDIADAU

Cynhadledd Ôl-raddedig - ‘Cof a Hunaniaeth’

Dydd Gwener 28 Medi 2018, 9am – 5, Creu Taliesin, Canolfan Celfyddydau Taliesin, Campws Parc Singleton

Cydlynydd Dr Jonathan Dunnage, Cyfarwyddwr, Y Ganolfan Ymchwil Graddedig


Digwyddiad Cyflwyniad i Ganolfan y Graddedigion

Dydd Iau 4 Hydref 2018, 5pm - 6pm Theatr Ddarlithio James Callaghan, Campws Parc Singleton

Cydlynydd Dr Jonathan Dunnage, Cyfarwyddwr, Y Ganolfan Ymchwil Graddedig


Derbyniad Croeso Canolfan Ymchwil y Graddedigion

Dydd Iau 4 Hydref, 6pm, B04 Adeilad James Callaghan

Cydlynydd Dr Jonathan Dunnage, Cyfarwyddwr, Y Ganolfan Ymchwil Graddedig a Liz Whitwell, Gweinyddwr Cymorth Ymchwil Ôl-raddedig


Conversation Workshop for researchers: Bydd ymchwilwyr o'r Coleg yn rhannu eu profiadau o weithio gyda The Conversation â chi.

Dydd Mawrth, 9 Hydref, Adeilad Keir Hardie, Ystafell 250, 11yb-1.30yp

Suzanne Oakley Cydlynydd – Swyddog Marchnata


Hyfforddiant System Rheoli Ymchwil (RMS)

Dydd Iau 11 Hydref 2018, 3pm (1 awr), Tŷ'r Undeb, Lefel 3, Labordy Cyfrifiaduron 3 Dwyrain, Campws Parc Singleton

Cydlynydd Gary Jones, Rheolwr Systemau Data Academaidd, Gwasanaethau Academaidd


Mapiau Ffordd Prosiectau Personol 1 - cynllunio'ch traethawd ymchwil gyda'ch goruchwyliwr (sesiwn cyflwyno cyffredinol) **I fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig newydd yn 2018-19** Dydd Gwener 26 Hydref, 2pm - 4pm Keir Hardie (KH) 115

Cydlynydd Dr Jonathan Dunnage, Cyfarwyddwr, Y Ganolfan Ymchwil Graddedig,


Bod yn fwy entrepreneuraidd

Dydd Llun 5 Tachwedd 2018, 10am (1 awr),  KH 115

Cydlynydd Kelly Jordon, Swyddog Cymorth Gwasanaethau Entrepreneuriaeth, Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi


Cadarnhewch eich presenoldeb i Liz Whitwell coahpgr@swansea.ac.uk