Canolfan i Raddedigion - sgiliau a hyfforddiant

Mae datblygiad academaidd a phroffesiynol yn rhan annatod o brofiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'r Ganolfan Raddedigion yn cynnig ei becyn sgiliau a hyfforddiant cynhwysfawr ei hun sy'n cynnwys pedwar prif faes:

  •      Gweithdai Sgiliau a Hyfforddiant - mae pynciau'n cynnwys cyfweliadau ymchwil, cyllid doethurol / ôl-ddoethuriaeth, 'gwerthu' eich prosiect, ymchwil archifol a chyhoeddi
  •      Modiwl archwilio - yr opsiwn i archwilio ystod o fodiwlau Meistr er mwyn gwella eich gwybodaeth am ddulliau damcaniaethol / methodolegol
  •      Lwfans ymchwil - cyllid cynhadledd ac ymchwil ymroddedig
  •      Cynhadledd Flynyddol y Celfyddydau a'r Dyniaethau - cyfle i arddangos eich ymchwil mewn amgylchedd academaidd cefnogol.

Gweler ein Gweithdai Sgiliau a Hyfforddiant ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil 2018/19