Croeso

Graduate Centre blocks thin Mae Canolfan y Graddedigion yn meithrin ac yn cefnogi gweithgarwch ymchwil unigol ac ar y cyd o ansawdd sy’n rhagorol yn rhyngwladol ac yn cynnig amgylchedd brwdfrydig a chefnogol ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn astudiaethau ymchwil ôl-raddedig a graddau meistr a addysgir. Mae’r Ganolfan yn darparu hyfforddiant ôl-raddedig i wella datblygiad academaidd a phroffesiynol ac yn hwyluso cyfranogiad mewn rhaglenni seminar, gweithdai a chynadleddau rhyngwladol.

Fel rhan o’n cymuned ôl-raddedig, byddwch yn ymuno ag amgylchedd ymchwil dynamig a arweinir gan Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (RIAH) ac yn cael mynediad i gyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys switiau cyfrifiadura a chynadledda fideo. Mae cyfleoedd hefyd i chi ymuno â’n cymdeithasau myfyrwyr ôl-raddedig, i wella cyflogadwyedd drwy gyfleoedd lleoliadau gwaith ac i gyflwyno eich papur academaidd cyntaf yng nghynhadledd flynyddol ôl-raddedig y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Rhaglenni Ymchwil

Canfod mwy o wybodaeth am y rhaglenni ymchwil rydym yn eu cynnig.

Edrychwch ar rai o’r meysydd mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn eu hymchwilio.

Ysgoloriaethau Ymchwil

Ysgoloriaethau ymchwil

Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol

Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol

Mae Canolfan y Graddedigion yn darparu pecyn cynhwysfawr o sgiliau a chyfleoedd hyfforddi i wella datblygiad academaidd a phroffesiynol ein myfyrwyr. Darllen mwy >>>

Cynhadledd Flynyddol y Celfyddydau â'r Dyniaethau

Cynhadledd Flynyddol y Celfyddydau â'r Dyniaethau

Mae’r gynhadledd ôl-raddedig ryngddisgyblaethol flynyddol hon yn rhoi llwyfan delfrydol i fyfyrwyr ledaenu gwybodaeth am eu hymchwil i gyd-fyfyrwyr a staff academaidd ar draws Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae cymryd rhan yn y gynhadledd yn rhoi cyfleoedd rhwydweithio gwych, a chyfle i fod yn drefnydd ar gynhadledd fel aelod o’r parti gweithiol ac i gael eich papur wedi’i gyhoeddi yn nhrafodion blynyddol y gynhadledd.  >>>

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU Latest News

The system reports the following message:

Feed failed to load, got response code 404
GraduateCentreA&H

GraduateCentreA&H

@GraduatesAandH