Mae unig ŵyl ddyniaethau genedlaethol y DU yn dychwelyd i Abertawe am y bumedd flwyddyn yn olynol.

Dewiswyd y Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe fel un o chwech canolfan ar gyfer Bod yn Ddynol 2018, unig ŵyl ddyniaethau genedlaethol y DU.

RIAH thin image bar

Being Human 2018Bellach yn ei phumed flwyddyn, arweinir Bod yn Ddynolgan yr Ysgol Astudiaethau Uwch ym Mhrifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig. Mae’r bartneriaeth hon yn dwyn ynghyd y tri phrif gorff sy’n ymroi i gefnogi a hyrwyddo ymchwil yn y dyniaethau yn y DU ac yn rhyngwladol.


Gyda’r thema Tarddiadau a Therfyniadau, cynhelir dathliad y dyniaethau eleni yn genedlaethol rhwng 15 a 24 Tachwedd 2018, gyda chyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim ledled Abertawe. 

Dan ein thema ni, sef Un tro, y Diwedd, gall cynulleidfaoedd gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol (gan gynnwys ‘ffenestri llenyddol’), perfformiadau, trafodaethau ac arddangosfa a fydd yn eich tywys o straeon tylwyth teg i Shakespeare, ac o Martin Luther King i’r GIG yn 70 oed.

Cyflwynir y digwyddiadau hyn gan y Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad ag ystod o bartneriaid o ardal Bae Abertawe.

Dywedodd Dr Elaine Canning (Pennaeth Ymgysylltu a Datblygu Diwylliannol, Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe): “Rydym yn hynod falch o gynnal canolfan ŵyl fel rhan o Bod yn Ddynol 2018 a dymunwn ddiolch i drefnwyr yr ŵyl am roi’r cyfle cyffrous yma i ni ddod â’n hymchwil i’r gymuned unwaith yn rhagor.”

Diddordeb? Dilynwch @Culture_SwanUni ar Twitter a /CulturalInstituteSwanUni ar Facebook i gael y newyddion diweddar yn y dyfodol.