“Heather Dohollau and Franco-Welsh Poetry” - Darlith Gyhoeddus

Yr Athro Patrick McGuinness i roi darlith 2018 Roy Knight - 21 Mai 2018.

RIAH thin image bar

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Darlith Roy Knight

“Heather Dohollau and Franco-Welsh Poetry”

Yr Athro Patrick McGuinness (Coleg St Annes, Rhydychen)

Nos Lun, 21 Mai 2018

Darlith yn cychwyn am 6.30yh, derbyniad am 6.00yh.

Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe (Campws Parc Singleton), Abertawe, SA2 8PP.

Cyflwyniad: Professor Derek Connon
Gair o ddiolch: Dr Kathryn Jones

Croeso i bawb. Mynediad am ddim.

Ymholiadau: Yr Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk)
_________________________________________________________

Heather DohollauGanwyd Heather Dohollau (1925-2013) yng Nghwm Rhondda ac fe’i magwyd ym Mhenarth. Symudodd i Ffrainc ar ôl colli ei mam yn ferch ifanc ar ôl y rhyfel, ac yn dilyn treulio rhai blynyddoedd ym Mharis a Llundain, ymgartrefodd ar ynys fach Lydewig, Bréhat.

Yn gyfaill agos i Pierre-Jean Jouve yng nghanol yr 1960au tan ei farwolaeth yn 1976, datblygodd sawl cyfeillgarwch llenyddol eraill o’r 1980au, pan ddechreuodd fynychu’r colociymau yn Cerisy-la-Salle, gydag Yves Bonnefoy, Jacques Derrida, Salah Stétié a Lorand Gaspar. Barddoniaeth (gan gynnwys barddoniaeth ryddiaith) oedd y rhan fwyaf o waith cyhoeddus Dohollau. 

Cyhoeddodd un nofel hefyd, La Réponse / Yr Ateb (1982), a ysbrydolwyd gan yr athronydd Jules Lequier, ac un gyfrol o draethodau llenyddol, Les Cinq jardins et autres textes / Y Pum Gardd a Thestunau Eraill (1996), a oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar nofel Rilke The Notebooks of Malte Laurids Brigge