Darlith Gyhoeddus - ‘Dreaming Drama: Jean Cocteau and Les Chevaliers de la Table ronde’

Darlith gyhoeddus gan yr Athro Derek Connon - 19 Mehefin 2019.

RIAH thin image bar

Derek Connon - lecture 19 JuneColeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
Darlith Gyhoeddus

‘Dreaming Drama: Jean Cocteau and Les Chevaliers de la Table ronde’

Yr Athro Derek Connon
Adran Ieithoedd a Chyfieithu, Prifysgol Abertawe

Ar gyfer ei ddarlith ymadawol, mae Derek Connon yn dychwelyd at awdur sydd wedi bod o ddiddordeb iddo drwy gydol ei yrfa, Jean Cocteau, a’i ddrama o 1937 ynghylch marchogion y Ford Gron y dywed Cocteau ei bod wedi dod iddo mewn breuddwyd. O gofio diddordeb Derek mewn cerddoriaeth, bydd mwy nag un cerddor hefyd yn dod o hyd i’w ffordd i’r ddarlith. 

Nos Fawrth, 19 Mehefin 2018

Darlith yn cychwyn: 6.30 yh (derbyniad am 6.00 yh)

Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe (Campws Parc Singleton)

Croeso i bawb

Cyswllt: riah@abertawe.ac.uk

_______________________________________

Derek Connon (for lecture June 2018)Graddiodd yr Athro Derek Connon o Brifysgol Lerpwl, gyda Gradd dosbarth cyntaf mewn Ffrangeg a thraethawd ymchwil PhD ar ddramâu a theori ddramatig Diderot. Gweithiodd ym Mhrifysgol y Frenhines ym Melfast, Prifysgol Exeter a Phrifysgol St Andrews cyn cymryd ei swydd bresennol yn Adran Ffrangeg Prifysgol Abertawe yn 1989.  Mae ganddo ddiddordeb mewn llenyddiaeth o bob cyfnod a math, er mae ei waith ymchwil wedi canolbwyntio ar y theatr ac mae wedi cyhoeddi gwaith ar awduron amrywiol o’r 17eg-20fed ganrif. Yn ogystal ag arbenigo mewn ymchwilio i ddramâu, mae ganddo ddiddordeb ers amser maith mewn gwaith drama ymarferol, ac mae wedi actio mewn nifer o gynyrchiadau o ddramâu Ffrengig yn ogystal â chyfarwyddo rhai.  Mae'r profiad ymarferol hwn wedi dylanwadu ar ei addysgu a'i ymchwil. Mae'n gerddor brwd, ac yn chwarae'r ffidil a'r fiola.