Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Croeso

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Drwy gefnogi meysydd o gryfderau ymchwil, mae RIAH yn cynnwys y Ganolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, yn ogystal â Chanolfan Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau, ystod o Grwpiau Ymchwil a nifer cynyddol o Brosiectau Ymchwil a ariennir yn allanol.

RIAH thin image bar

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU Latest News

The system reports the following message:

Feed failed to load, got response code 404

Arddangosfa Ymchwil

"Bod yn Ddynol"
Gŵyl y Dyniaethau

Cynnigodd ein hyb gweithgareddau creadigol a rhyngweithiol ar ystod amrywiol o bynciau.

Canfod mwy am ddigwyddiadau Abertawe a gynhelir 17-25 Tachwedd 2017.

Darllenwch fwy >>>

Mae gan RIAH chwe amcan strategol:

  • i feithrin canlyniadau ymchwil o ansawdd uchel
  • i gynyddu incwm o ffynonellau ariannu allanol
  • i ehangu ein cymuned ymchwil ôl-raddedig
  • i ddatblygu amgylchedd ymchwil cyfoethog drwy ddenu ysgolheigion cenedlaethol a rhyngwladol i Abertawe
  • i gyfoethogi bywyd cymunedol Cymru a’r DU drwy gysylltu â’r cyhoedd a chyfnewid gwybodaeth

Ymunwch â’n canolfan ymchwil ffyniannus

Mae sawl ffordd y gallwch ymuno â’n cymdeithas ymchwil sy’n tyfu:

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU twitter timeline

The system reports the following message:

Sorry, that page does not exist.