Creative Commons

Mae holl ddeunydd y prosiect DRAGON-S a gyhoeddir ar y wefan hon wedi'i drwyddedu dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution 4.0 CC-BY.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid ichi gyfeirnodi gwaith sydd ar gael ar y wefan hon yn briodol ac yn glir mewn modd sy'n cydnabod yr awdur/on gwreiddiol a'r prosiect DRAGON-S fel cyhoeddwr, ond nid mewn modd sy'n awgrymu bod yr awdur/on neu'r prosiect DRAGON-S (y trwyddedwr) yn eich cymeradwyo chi na'ch defnydd.

Rhaid i chi roi cydnabyddiaeth briodol a darparu dolen i'r drwydded ac os gwnaed newidiadau, rhaid i chi nodi hynny. Gallwch wneud hyn mewn unrhyw ffordd resymol, ond nid mewn ffordd sy'n awgrymu bod y trwyddedwr yn eich cymeradwyo chi neu'ch defnydd.

Cewch wneud y canlynol:

  • Rhannu - copïo ac ailddosbarthu'r deunydd mewn unrhyw gyfrwng neu fformat
  • Addasu - ailgymysgu, trawsnewid ac adeiladu ar y deunydd
  • at unrhyw ddiben, hyd yn oed yn fasnachol. Ni all y trwyddedwr ddiddymu'r hawliau hyn ar yr amod eich bod yn ufuddhau i delerau'r drwydded.

O dan y telerau canlynol:

  • Priodoli - rhaid i chi roi cydnabyddiaeth briodol, darparu dolen i'r drwydded ac os gwnaed newidiadau, rhaid i chi nodi hynny. Gallwch wneud hyn mewn unrhyw ffordd resymol, ond nid mewn ffordd sy'n awgrymu bod y trwyddedwr yn eich cymeradwyo chi neu'ch defnydd.
  • Dim cyfyngiadau ychwanegol - ni chewch roi telerau cyfreithiol neu fesurau technolegol ar waith sy'n gosod cyfyngiad cyfreithiol ar eraill gan eu rhwystro rhag gwneud rhywbeth a ganiateir gan y drwydded.

Hysbysiadau:

  • Nid oes rhaid i chi gydymffurfio â'r drwydded o ran elfennau yn y deunydd sydd ar gael yn gyhoeddus, neu le mae eich defnydd wedi'i ganiatáu gan eithriad neu gyfyngiad
  • Ni roddir gwarantau. Efallai na fydd y drwydded yn rhoi pob caniatâd angenrheidiol ar gyfer eich defnydd arfaethedig. Er enghraifft, gall hawliau eraill, megis cyhoeddusrwydd, preifatrwydd, neu hawliau moesol gyfyngu ar sut rydych yn defnyddio'r deunydd.

Mae trwydded CC BY lawn y prosiect DRAGON-S ar gael yma