Am y Wobr

Clip from Dylan Thomas poem

Lansiwyd Gwobr flynyddol Ryngwladol Dylan Thomas yn 2006 ac mae'n un o'r gwobrau sydd â’r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc. Mae wedi'i hanelu at hybu dawn greadigol amrwd ledled y byd. Mae'n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol.

Caiff y Wobr gwerth £30,000 ei dyfarnu i'r gwaith llenyddol gorau sydd wedi'i gyhoeddi neu ei gynhyrchu yn Saesneg, wedi’i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

Roedd Dylan Thomas, yr ysgrifennwr llencynnaidd hanfodol, yn ddelfrydol o addas i ysbrydoli awduron ifanc ym mhobman. Roedd ffresni ac uniongyrchedd ei waith ysgrifennu'n rhinweddau nas collodd erioed. Nod y Wobr yw sicrhau y bydd gan ddarllenwyr heddiw gyfle i gael blas ar fywiogrwydd a fflach cenhedlaeth newydd o ysgrifenwyr ifanc.

"Dylan Thomas oedd y bardd a anwyd yn Abertawe y llwyddodd ei eiriau a'i berfformiadau gwefreiddiol i goncro Llundain a Gogledd America ac i'w wneud yn un o ysgrifenwyr mwyaf dylanwadol canol yr ugeinfed ganrif. Mae'r Wobr a sefydlwyd yn ei enw wedi dal dychymyg ysgrifenwyr yn rhyngwladol ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae deg ar hugain o ysgrifenwyr y rhestri byrion o bob cyfandir wedi dod i Gymru i siarad â myfyrwyr a dosbarthiadau ysgrifennu. Enillwyd y Wobr gan ysgrifenwyr o Gymru a Gogledd Iwerddon, Awstraliad o dras Vietnam a thri Americanwr. Prifysgol Abertawe yw prif noddwr y Wobr ac mae'n falch o fod yn gysylltiedig â chystadleuaeth sy'n gwahodd ceisiadau gan ysgrifenwyr ifanc o bedwar ban y byd".  (Peter Stead, Sylfaenydd a Llywydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas)

Mae ein partneriaeth wedi tyfu o rannu’r un amcanion: rydym yn ceisio canfod a meithrin dawn, dathlu creadigrwydd, a chyflawni rhagoriaeth ryngwladol.  Rydym am dynnu’r pethau gorau am Abertawe at sylw’r byd, a dod ag artistiaid, ysgolheigion, a myfyrwyr o ledled y byd i Abertawe. Mae Prifysgol Abertawe, yn brifysgol ymchwil dwys, yn ffynnu ar greadigrwydd myfyrwyr a staff ar draws ei disgyblaethau aml. Rydym yn gobeithio y byddwch chi, yn ystod y blynyddoedd i ddod, yn ymuno â ni, a Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, i gymeradwyo a chynorthwyo’r goreuon oll o blith ein hawduron ifainc.