Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

  • Ffrangeg yn y 9fed safle yn y DU (2019)
  • Cyfieithu yn yr 8fed safle yn y DU (2019)
  • Almaeneg yn gydradd gyntaf (2018)
  • Sbaeneg yn y deg uchaf (2018)

 

The Complete University Guide

  • Almaeneg yn y 15fed safle ar ôl dringo 17 o leoedd (2020)
  • Ffrangeg a Sbaeneg hefyd wedi dringo'r tablau (2020)

 

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF)

  • Yn y FfRhY diweddaraf, roedd Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth yn y 7fed safle am effaith ein hymchwil.

 

Gradd Meistr Ewropeaidd mewn Cyfieithu

  • Mae ein rhaglenni MA mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd a Chyfieithu Proffesiynol wedi cadw'r achrediad gyda'r Comisiwn Ewropeaidd, fel y cyhoeddwyd ym mis Mai 2019. Am y pum mlynedd nesaf tan 2024, rydym yn parhau i fod yn aelodau o'r rhwydwaith EMT nodedig.