Coronafeirws: y diweddaraf

Dosbarth 2019

Myfyrwyr BA Almaeneg gyda staff, Mai 2019

Myfyrwyr BA Almaeneg gyda staff, Mai 2019

Rhannau o’r byd lle mae iaith Germanig yn iaith swyddogol

Mae gan Almaeneg enw da hir sefydledig a phum aelod o staff, gan gynnwys dau siaradwr brodorol: Yr Athro Tom Cheesman, Ms. Christiane Günther, Dr Brigid HainesMs Ute Keller-Jenkins a yr Athro Julian Preece. Mae Almaeneg ar gael ar ddwy raglen BA anrhydedd sengl (BA Ieithoedd Modern a BA Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd) ac amrywiaeth o gyfuniadau Cydanrhydedd, naill ai ar lefel ôl-Safon Uwch neu lefel Dechreuwyr.

Ar y BA Ieithoedd Modern, gallwch naill ai astudio Almaeneg yn unig (yr hyn a oedd yn cael ei alw'n Almaeneg anrhydedd sengl) neu mewn cyfuniad â Ffrangeg, Eidaleg, Arabeg, Mandarin neu Sbaeneg. Gallwch ddewis o blith opsiynau sy'n cynnwys Song Cultures, German Cinema since the Millennium, Power and the Personal, Berlin in the Twentieth Century, Improving your German with Poetry, ac Underground Vienna, yn ogystal â Chyfieithu ar y Pryd, y Gweithdy Cyfieithu ac, yn eich blwyddyn olaf, y traethawd hir. Mae gennym bartneriaethau gyda'r prifysgolion canlynol yn yr Almaen, lle gallwch dreulio eich blwyddyn dramor: Augsburg, Bamberg, Mannheim, Regensburg, a Würzburg. Gallwch hefyd weithio fel Cynorthwy-ydd Iaith y Cyngor Prydeinig neu ymgymryd â lleoliad gwaith. Mae BA Ieithoedd Modern yn cynnig cwricwlwm eang gyda thri llwybr mewn Diwylliant, Addysg a Chyfieithu.

Ar y cynllun BA Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd, gallwch astudio Almaeneg ynghyd ag iaith arall a modiwlau arbenigol megis Computer-Assisted Translation Tools a Concepts in Translation. Mae'n rhaid i chi rannu eich blwyddyn dramor, gan ymarfer Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd rhwng dwy iaith ac mewn dau sefydliad o'r rhestr o'n partneriaid urddasol. Yn achos Almaeneg, mae'r rheini yn Cologne, Innsbruck, Mainz a Zurich.

Gall pob myfyriwr Almaeneg gymryd rhan yn y Sprachcafé wythnosol ac ymuno â Chymdeithas Almaeneg y Brifysgol.

Gallwch arbenigo mewn Almaeneg ar y graddau MA mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd a Chyfieithu ProffesiynolMA Cyfieithu Proffesiynol, sydd hefyd yn cynnig opsiynau interniaeth ac astudio dramor. Ar hyn o bryd, mae gennym ddau fyfyriwr ymchwil sy'n ysgrifennu prosiectau yng Nghanolfan Ymchwil i Ddiwylliant Almaenaidd Cyfoes (CCGC).