Theatr a Pherfformio: ymchwil ac ymarfer

Mae’r panel hwn yn dod ag ysgolheigion ac ymarferwyr o faes theatr a pherfformio ynghyd ym Mhrifysgol Abertawe a fydd yn trafod pryderon cyffredin yn eu maes ymchwil neu eu maes ymarfer presennol gan roi ystyriaeth i gydweithio rhyngddisgyblaethol y maent wedi cychwyn arnynt yn barod neu yr hoffent gychwyn arnynt. Mae natur gydweithredol gynhenid theatr yn ei gwneud yn ffurf berffaith y gall ymchwilwyr ac ymarferwyr archwilio myrdd o bynciau drwyddi. Bydd y sesiwn hon yn gyfle i drafod syniadau ar gyfer datblygu ymchwil ac ymarfer y theatr yn y Brifysgol yn ogystal ag yn y ddinas a’r cyffiniau.