Safbwyntiau Gwyrdd yn y byd Sbaenaidd/Lwsoffon 1: Llenyddiaeth a Diwylliant

Mae’r pynciau Ecofeirniadaeth a’r Byd Gwyrdd yn magu momentwm yn y Byd Hisbanaidd/Portiwgaleg ei iaith. Trwy ymchwilio i lenyddiaeth a diwylliant His-banaidd a Phortiwgaleg ei iaith sy’n dyddio o’r 19eg ganrif hyd heddiw, mae’r paneli hyn yn trafod yn fras themâu megis Dyn a’r amgylchedd ac maent yn holi cwestiynau athronyddol pendant, er enghraifft, i ba raddau y mae’r ddadl ecolegol wedi symud dealltwriaeth ddynol o’i hun.

Lloyd Davies: ‘Ecofeminist Perspectives in Laura Restrepo’s La novia oscura(1999)’.

Laura López-Martínez: ‘Nature and Identity in a Divided Island; the Case of Hispaniola’.

Geraldine Lublin: 'From invisibilisation to inclusivity? A look at the SDGs from Southern Patagonia’.

María Sanz Remacha (Universidad de Zaragoza/Cardiff Metropolitan University): ‘Husbands’ Support of Disadvantaged Women’s Physical Activity in a Poor Spanish Neighbourhood Dominated by Roma Culture’