Rhwng y cymdeithasol a’r celfyddydol: y gyfraith, theatre a mewnfudo

Nod y panel hwn yw archwilio ffyrdd o gyfuno ymchwil i faterion cymdeithasol ac ymchwil â phwyslais mwy celfyddydol. Bydd y panel yn gofyn sut gall ym-chwil rhyngddisgyblaethol, sydd â’r nod o archwilio agweddau cymdeithasol a diwylliannol, agor drysau ar gyfer yr iaith Gymraeg drwy gyfrwng astudiaethau cymharol.

Dr Gwennan Higham—Mewnfudo a’r Iaith Gymraeg: Creu Dinasyddiaeth ar gyfer Cymru

Dr Hannah Sams—Dau ddramodydd rhwng dau fyd – Cymru a Chatalonia

Cyfweliad â’r Athro Gwynedd Parry – Y Gyfraith a Llenyddiaeth Gymraeg