Iechyd, meddygaeth a’r byd naturiol: creu cysylltiadau

Gan dynnu ar ddisgyblaethau hanesyddol, llenyddol, daearyddol, meddygol a gwyddonol, bydd y sesiwn hon yn ystyried amrywiaeth o enghreifftiau gan ymchwilio i ystyron rhyngweithio dynol ac anifeiliaid yn yr amgylchedd. Sut mae ein profiadau mewn natur, a’r ystyron sy’n gysylltiedig â hi, yn meithrin lles corfforol, emosiynol, seicolegol ac ysbrydol? Ym mha ffyrdd mae’r amgylchedd yn cynnig cyd-destun gelyniaethus nad yw’n fuddiol i iechyd? Sut gall-ai hanes y byd naturiol gryfhau ein dealltwriaeth o feddygaeth ac iacháu? Ac ym mha ffyrdd gallai mwy o gydweithio rhwng disgyblaethau alluogi deall-twriaeth well o’r ffyrdd yr ydym ni yn amgyffred â’r byd an-ddynol ac yn rhyngweithio ag ef?