Gweithredu Amgylcheddol, Addysg a Chynnwys y Gymuned

Mae’r panel hwn yn archwilio’r ffyrdd y gall Materion Gwyrdd ddod yn rhan o fywyd bob dydd, boed hynny yn y sffêr gymdeithasol neu ym maes addysg. Ymhlith y prif syniadau a drafodir mae’r amgylchedd a newid hinsawdd fel materion diffiniol ein hoes; cyfiawnder amgylcheddol yn y sffêr wleidyddol; moeseg ecolegol; a ffurfiau o ymgysylltu lleol trwy asiantaethau megis awdurdodau lleol, ysgolion, prifysgolion, a mentrau masnachol.

Councillor Peter Jones (Swansea Council Champion for Natural Environment and Biodiversity) 'Swansea Council and the Natural Environment'.

Deborah Hill (Swansea Council: Team Leader, Nature Conservation): ‘Working with Nature: Community Awareness and Action’.

Philip McDonnell (Swansea Environmental Forum): ‘Time to Change: a Collaborative Approach’.

Rocío Pérez-Tattam (Discussant).