Dulliau partneriaeth o ymchwilio i hanes, iaith a diwylliant Cymru a yng Nghymru

Bydd aelodau’r ganolfan ymchwil rhyngddisgyblaethol, Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, yn trafod ac yn myfyrio ar eu profiad o weithio â phar-tneriaid yn y celfyddydau creadigol, y gymuned, y sector treftadaeth a diwydiant, gan gyfeirio at bum prif brosiect ymchwil. Drwy gymharu a thrafod yr astud-iaethau achos gwahanol hyn o ymchwil cydweithredol, bydd y panel hwn yn ceisio nodi rhai o’r ffactorau sy’n bwysig i feithrin a chynnal partneriaethau ymchwil da y tu allan i’r Academi.

Dau brosiect ar lenyddiaeth Saesneg yng Nghymru – y ‘Literary Atlas’, sy’n mapio nofelau Saesneg yng Nghymru, a’r prosiect ‘Amy Dillwyn’, sy’n edrych ar rywedd, rhywioldeb a hunaniaeth genedlaethol – gwaith ar y cyd ag artistiaid i greu gwaith celf newydd a chyd-greu cwestiynau ymchwil newydd.

Mae’r prosiect ‘Welsh Memorials to the Great War’ wedi casglu gwybodaeth newydd ar gofebau rhyfel answyddogol yng Nghymru, a ddefnyddir gan sefydliadau partner i greu adnoddau ar-lein.

Yn olaf, mae prosiect newydd ar ‘The Social Worlds of Steel’ yn ymgysylltu â staff o Tata Steel a gweithwyr proffesiynol yn y sector amgueddfeydd yng Nghymru i adolygu sut mae hanes y diwydiant dur a’i effaith ar gymunedau Cymru, yn cael ei gyfleu i’r cyhoedd.

Dr Ersin Hussain- Between Cyprus, Egypt and Swansea: investigating the materiality and cultural value of copper.