Deall hunaniaethau a rheolaeth: arweinwyr, arwyr a delweddaeth ddiwylliannol

Nod y panel hwn yw datblygu trafodaeth ryngddisgyblaethol ynghylch sut rydym yn deall y berthynas rhwng grwpiau hunaniaeth, llywodraethwyr ac eiconograffi. Mae un pa-pur yn cynnig ailystyried teyrnasiad Alexander Fawr drwy gymhwyso syniadau o gymdeithaseg a hanes cymharol i asesu sut roedd actorion lleol brodorol yn rhan o wrthsafiad bob dydd a wnaeth lywio ei ddull o deyrnasu. Mae ail bapur yn ystyried hunaniaeth ddiwylliannol pobl dduon yn UDA yn y 1920au a’r 1930au, gan geisio deall sut y daeth por-treadau diwylliannol drwy ddawns i fod yn drosiad pwysig ar gyfer dychmygu hunaniaeth pobl dduon ac ystyried pryderon ynghylch rhyw(edd), traddodiad a bywyd trefol. Mae trydydd cyflwyniad yn asesu data arolwg ar-lein yn UDA ac ym Mhrydain i ddadansoddi pwy mae’r bobl yn eu dewis fel eu harwyr, gan ddatgelu pwysigrwydd rhyw(edd) ac ethnigrwydd, arwahanrwydd cymdeithasol ac anghydraddoldeb wrth ddatblygu naratif o arwriaeth yn y gymdeithasol gyfoes.

Dr Stephen Harrison- Interdisciplinary Approaches to Alexander the Great

Dr Rachel Farebrother- The Figure of the Child Dancer in Harlem Renaissance Literature and Visual Culture

Dr Ekaterina Kolpinskaya- Politics of Heroes across the Pond: A Comparative Study of Heroes and Heroism in Britain and the US