Deall ewyllys y bobl: Brexit, mudo a masnach

Nod y panel hwn yw datblygu trafodaeth ryngddisgyblaethol ynghylch sut rydym yn cysyniadu ac yn astudio penderfyniadau pobl gyffredin fel rhan o ffenom-ena gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd ehangach. Mae un cyflwyniad yn ystyried materion priodoldeb, ymddiriedaeth a chyfiawnhad seicolegol wrth asesu’r hyn a gafodd effaith ar benderfyniadau pobl o ran sut i bleidleisio yn refferendwm UE 2016 y DU. Mae ail bapur yn mynd i’r afael â ffenomenon ffoad-uriaid o Syria yn Nhwrci wrth greu cymuned fusnes o alltudion a’r materion sy’n effeithio ar fywydau economaidd pobl pan fyddant yn fewnfudwyr a sut mae’r gymdeithas dderbyn yn ymateb i’r ymddygiad hwnnw. Bydd trydydd cyflwyniad yn ystyried ymddygiad ffermwyr tlawd mewn gwledydd sy’n datblygu a sut y caiff eu hymagweddau at addysg i blant, o’i chymharu â llafur plant, eu llywio gan brisiau rhyngwladol nwyddau amaethyddol. Pa ymagweddau cysyniad-ol sy’n gallu ein helpu i ddadansoddi yr hyn sy’n llywio penderfyniadau pobl mewn sefyllfaoedd heriol?

Dr Dion Curry- The Political Psychology of Brexit: Legitimacy, Trust and the ‘People’s Will’ in Political Decision-Making

Dr Emel Akcali- Business people in war times, the ‘shy capital’ and diaspora business: the case of Syrian refugees in Turkey

Dr Dario Debowski– Adverse terms of trade, institutions and child labour