Cydweithio COAH/Peirianneg a datblygiad cynaliadwy

Bydd y panel yn trafod sut mae’r gronfa ymchwil Heriau Byd-eang wedi galluogi cydweithio rhyngddisgyblaethol mewn ffordd fwy naturiol. Bydd y panel yn cyflwyno profiadau a gwersi a ddysgwyd dros 4 blynedd o gydweithio ar ymchwil ac addysgu rhwng adran yr Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol a’r Coleg Peirianneg.

Jack Jenkins- ‘Assessing the socio-economic impact of an engineering intervention: an ESRC/DfID funded study measuring track/trial construction’s contri-bution to rural development in Liberia’

Dr Patricia Xavier & Xiaojun Yin; ‘using collaborative teaching programmes to formulate potential research agendas; the case of Sustainable Engineering Management for International Development’

Arron Goodfellow; Kick-starting research: IAA funding and cross-disciplinary collaboration between COAH, SoE and the College of Human and Health Sci-ences