Caffael geirfa ac ymchwil rhyngddisgyblaethol

Mae’r grŵp Ymchwil i Gaffael Geirfa wedi bod yn weithredol ers dros 30 o flynyddoedd yn gweithio ar nodweddu a meintoli’r geiriadur meddyliol a sut caiff geiriau eu cadw a’u hadalw. Mae rhai o’r technegau a ddatblygwyd wedi bod yn hynod bwerus a chânt eu defnyddio’n helaeth ym maes dysgu ail iaith yn ben-odol. Fodd bynnag, mae ganddynt ddefnydd y tu hwnt i faes addysg ac yn y pedwar sgwrs fer ganlynol yn dangos cut:

Professor Tess Fitzpatrick—Words, meanings, and linguistic challenges in cancer care.

Dr Vivienne Rogers - The latest generation of language aptitude tests: LLAMA and ALPACAA, developed by the Group.

Professor James Milton- 'Vowel blindness' and using eye-tracking to investigate the English reading process among native speakers of Arabic.

Dr Steve Morris- CorCenCC corpus and the ALAW (Applied Linguistics And Welsh)