Awduron dwyieithog: llysgenhadon iaith ynteu fudwyr meddyliol?

Bydd y panel hwn yn cyflwyno rhai syniadau ar yr hyn y mae awduron Saesneg modern a chyfoes yn ei wneud yn eu gwaith ac mewn gweithgareddau cyhoeddus gyda’u gwybodaeth am ieithoedd eraill. Mae dau gyfraniad ar ffurf astudiaethau achos, a dau yn rhai mwy myfyriol. Mae K.R. Jones yn defnyddio theori Luce Irigaray i ddadlau bod nofel Ali Smith ‘How to be both’ (2014), yn chwarae â dyblu, â deuoliaeth yn defnyddio hunaniaeth, hanes ac iaith i atgyfnerthu cydamseroldeb tebygrwydd a gwahaniaeth y llall. Mae Aled Rees yn tynnu ar honiad Clifford bod teithio ac adleoli yn awgrymu angen am drosi profiadau, digwyddiadau a hunaniaethau traws-ddiwylliannol ar gyfer ysgrifenwyr (1997) er mwyn dadansoddi’r modd y mae Colm Tóibín yn defnyddio ac yn cynnwys iaith/ieithoedd, safbwyntiau a chyd-destunau cenedlaethol cymaradwy yn ei waith llenyddol er mwyn archwilio sut mae’n gweithredu fel cyfryngwr diwylliannol rhwng ei ddinasyddion Sbaenaidd a’r darllenwyr Saesneg eu hiaith. Mae Richard Robinson yn ystyried ystod o ysgrifenwyr a damcaniaethwyr gan gynnwys Camus, Barthes, Beckett ac Adorno er mwyn archwilio a ellir rhoi grym deongliadol newydd i’r arddull termau gor-benderfynol sy’n broblematig y gellir ei rannu rhwng disgyblaethau. Mae Julian Preece yn dadlau er bod ‘trawsieithu’ yn nodweddu ysgrifenwyr sy’n gweithio mewn ail iaith, mae diffyg geirfa hanfodol gennym ar gyfer awduron mamiaith â phryderon rhyngieithu. Mae’n ceisio diffinio ffenomenon ac yn awgrymu ffordd ymlaen.

Katie Jones- This Book Which Is Not One: The Language of the (m)Other in Ali Smith’s How To Be Both

Dr Luca Paci- Multilingual Writing, Memory and (Re)construction in the Work of Shirin Ramzanali Fazel

Prof Julian Preece- Towards a Typology of the Contemporary ‘Modern Languages Novel’ in English

Dr Aled Rees- Colm Tóibín and his role as Cultural Intermediary between the Hispanic and Anglophone Worlds

Dr Richard Robinson– Thoughts on the ‘Problem’ of style