Adrodd am gyfnodau a mannau ‘queer’

Nod y sesiwn hon yw mynd i’r afael â’r amryfusedd cyffredin hwn trwy gynnwys tri phapur, a phob un yn archwilio hermeniwteg lenyddol a blannwyd o bobl anarferol a/neu bobl anabl mewn ystod o lenyddiaeth o’r oesoedd canol a’r 19eg ganrif: a ysgrifennwyd gan wrywod a benywod, canonaidd ac anghanonaidd. Trwy wneud hyn byddant yn ceisio chwalu’r syniad o heteronormanedd rhywedd ablaidd fel rhagosodiad sylfaenol - a rhywbeth a gymer-ir yn ganiataol - yn ystod y cyfnodau, ac o fewn cyd-destunau, dan archwiliad.

Dr Roberta Magnani - ‘Changing Faces: Writing Piers Plowman on Skin’.

Prof Liz Herbert McAvoy- ‘Queer Practice: Grafting in the Medieval Garden’.

Prof Kirsti Bohata,- ‘Cross-Dressing and Transgender Ventriloquism in Nineteenth-Century History and Fiction’.