Ymchwil ar draws ffiniau

Mae ymchwil i ddatrys problemau mawr y byd yn gofyn yn aml i academyddion weithio ar draws disgyblaethau, mewn ffyrdd newydd a chyffrous. Mae angen i ni rannu sgiliau a dulliau i daflu goleuni newydd ar faterion ac adeiladu partneriaethau, er mwyn gwireddu'r cydweithrediadau tymor hir i fynd i'r afael â'r her hon. Bydd y gynhadledd hon yn cynnwys amrywiaeth eang o baneli a siaradwyr o bob rhan o'r Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r holl golegau. Felly dewch i gyfrannu eich syniadau a'ch adborth a chwrdd â chydweithredwyr ar gyfer cam nesaf eich ymchwil.

Sut i gofrestru: Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond rhaid cadw lle. I gadw lle, ewch i https://researchacrossboundaries.eventbrite.com

Programme

9:00

Cofrestru

 

 

 

Mall

Stiwdio

Man agored

9:30 am

Rhwng y cymdeithasol a’r celfyddydol: y gyfraith, theatre a mewnfudo

Cadeirydd: Prof Tudur Hallam

Panel: Dr Gwennan Higham, Dr Hannah Sams, Yr Athro Gwynedd Parry

Caffael geirfa ac ymchwil rhyngddisgyblaethol

Cadeirydd: TBA

Panel: Yr Athro Tess Fitzpatrick, Prof Jim Milton, Dr Vivienne Rogers, Dr Steve Morris 

Deall ewyllys y Bobl: Brexit, ymfudo a masnach

Cadeirydd: Prof Jonathan Bradbury

Panel: Dr Dion Curry, Dr Gabriela Jiga-Boy, Glenn Gottfried, Dr Emel Akcali, Dr Dario Debowski

11 am

Egwyl y bore

 

 

11:30 am

Cydweithio COAH/Peirianneg a datblygiad cynali-adwy

Cadeirydd: Prof Jonathan Bradbury

Panel: Dr Patricia Xavier, Xiaojun Yin, Arron Goodfel-low, Jack Jenkins

Cymru a’r Byd: safbwyntiau amlddisgyblaethol

Cadeirydd: Prof Kirsti Bohata

Panel: Yr Athro Martin Johnes, Dr Kathryn Jones, Dr Geraldine Lublin, Yr Athro Daniel Williams

Theatr a Pherfformio: ymchwil ac ymarfer

Cadeirydd: Prof Liz Herbert McAvoy

Panel: Dr Eoin Price, Hannah Sams, Dr Amanda Rogers

1:00 pm

Cinio rhwydweithio

 

 

2pm

Dulliau digidol ac Effaith 1

Cadeirydd: Dr Sian Rees

Panel: Dr Leighton Evans, William Merrin, Dr Robert Laramee, Mohammed Alharibi, Dr Yan Wu, Yr Athro Tom Cheesman, Dr Matt Wall, Dr Regina Poertner, Dr Tom Owen, Dr Sean Walton

Dulliau partneriaeth o ymchwilio i hanes, iaith a diwyll-iant Cymru ac yng Nghymru 1

Cadeirydd: Prof David Turner

Panel: Dr Steve Morris, Prof Kirsti Bohata, Dr Gethin Matthews, Yr Athro Louise Miskell, Dr Ersin Hussain, Archives team

Safbwyntiau Gwyrdd yn y Byd Sbaenaidd/Portiwgaleg: Diwylliannau Gweledol/Digidol

Cadeirydd- Dr Lloyd Davies

Panel– Dr Tilmann Altenberg, George Jennings, Dr Federico Lopez-Terra, Dr Ryan Prout

3:30 pm

Egwyl y prynhawn

 

 

4pm

Dulliau digidol ac Effaith 2

Cadeirydd: Dr Sian Rees

Panel: Dr Leighton Evans, William Merrin, Dr Robert Laramee, Mohammed Alharibi, Dr Yan Wu, Yr Athro Tom Cheesman, Dr Matt Wall, Dr Regina Poertner, Dr Tom Owen, Dr Sean Walton

Dulliau partneriaeth o ymchwilio i hanes, iaith a diwyll-iant Cymru ac yng Nghymru 2

Cadeirydd: Prof David Turner

Panel: Dr Steve Morris, Yr Athro Kirsti Bohata, Dr Gethin Matthews, Yr Athro Louise Miskell, Dr Ersin Hussain, Archives team

Safbwyntiau Gwyrdd yn y byd Sbaenaidd/Lwsoffon 1: Llen-yddiaeth a Diwylliant

Cadeirydd– Dr Lloyd Davies

Panel– Laura Webb, Dr Aled Rees, Dr Joey Whitfield

5:30 pm

Agos

 

 

9:00

Cofrestru

 

 

 

Mall

Stiwdio

Man agored

9:30 am

Plant fel ymchwilwyr a chyd-gynhyrchwyr newid

Cadeirydd: Dr Simon Hoffman

Panel– Yr Athro Jane Williams, Dr Amanda Bateman, Dr Simon Brooks, Helen Dale

Safbwyntiau Gwyrdd yn y byd Sbaenaidd/Lwsoffon 2: Llenyddiaeth a Diwylliant

Cadeirydd: Lloyd Davies

Panel– Dr Tilmann Altenberg, Stephen Hart, George

Deall hunaniaethau a rheolaeth: arweinwyr, arwyr a del-weddaeth ddiwylliannol

Cadeirydd: Trish Skinner

Panel– Dr Stephen Harrison, Dr Rachel Farebrother, Dr Eka-terina Kolpinskaya

11 am

Egwyl y bore

 

 

11:30 am

 

Gweithredu Amgylcheddol, Addysg a Chynnwys y Gymuned

Cadeirydd: - Dr Patricia Rodriguez-Martinez

Panel- Peter K Jones, Deb Hill, Dr Patricia Rodriguez-Martinez, Dr Rocio Perez-Tattam

Adrodd am gyfnodau a mannau ‘queer’

Cadeirydd: Dr Alice Barnaby

Panel– Y r Athro Liz Herbert McAvoy, Yr Athro Kirsti Bohata, Dr Roberta Magnani

1:00 pm

Cinio rhwydweithio

 

 

2pm

 

Awduron dwyieithog: llysgenhadon iaith ynteu fud-wyr meddyliol?

Cadeirydd: Dr Salwa El Awa

Panel– Katie Jones, Dr Luca Paci, Yr Athro Julian Preece, Aled Jones, Dr Richard Robinson

Iechyd, meddygaeth a’r byd naturiol: creu cysylltiadau

Cadeirydd: Chris Pak

Panel– Dr Michael Breslier, Dr Laura Williams, Theresa Tyer, Mary Gagan, Yr Athro Harshinie Karanarathna, Tara Cater

3:30 pm

Rhwydweithio a agos