Coronafeirws: y diweddaraf

Oherwydd sefyllfa’r firws Covid-19 sy’n newid yn gyflym, mae’n ddrwg gennym eich hysbysu ein bod wedi penderfynu gohirio digwyddiad Hanes Cyhoeddus y Sefydliad Ymchwil Hanesyddol yn Abertawe, er diogelwch ein cyfranogwyr a’n cymuned ehangach. Mae’n ddrwg gennym am y newyddion siomedig hyn ond rydym yn ddiolchgar i chi i gyd am eich diddordeb yn y digwyddiad ac edrychwn ymlaen at ei aildrefnu yn y dyfodol.

Weithdy sy'n ystyried ymchwil, creadigrwydd a chydweithio ym maes hanes cyhoeddus, a drefnir gan yr Adran Hanes, Prifysgol Abertawe, a'r Sefydliad Ymchwil Hanesyddol, yn Ysgol Astudiaethau Uwch Prifysgol Llundain. Beth yw hanes cyhoeddus, a sut gallai ymagweddau creadigol ac arbrofol, ymgysylltu drwy'r cyfryngau a chydweithio llawn dychymyg ein helpu i greu hanes cyhoeddus mewn ffyrdd newydd? I fyfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwilwyr gyrfa gynnar yn bennaf, mae'r gweithdy'n archwilio sut y gall haneswyr rannu a chymhwyso eu hymchwil yn y cyfryngau, datblygu a chynnig syniadau a gwneud synnwyr o'r dirwedd ddiwydiannol. Mae hefyd yn ystyried sut gall academyddion ac archifau gydweithio i wneud y gorffennol yn hygyrch ac yn gynhwysol er mwyn denu cynulleidfaoedd amrywiol, gan ailddatgelu straeon newydd yn y casgliadau. Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys cyfraniadau gan academyddion, gweithwyr proffesiynol ym maes y cyfryngau, ymarferwyr treftadaeth gymunedol ac archifyddion. Bydd yn gyfle i rannu arfer da ac yn sbarduno trafodaeth ynghylch sut y gall ymchwil hanesyddol fod yn gatalydd ar gyfer trawsnewidiad cymdeithasol a diwylliannol.

Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac ar agor i ymchwilwyr, llyfrgellwyr ac archifyddion, ac ymarferwyr treftadaeth o bob rhan o'r rhanbarth. Mae croeso penodol i ymchwilwyr gyrfa gynnar a gweithwyr proffesiynol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Athro David Turner: d.m.turner@abertawe.ac.uk

IHR logo