Dydd Iau 29 Hydref 12:00-13:00

Er mwyn cwblhau rhaglen fendigedig o ddigwyddiadau yn y Brifysgol i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon, dewch i ymuno â’r bardd Akosua Darko sy’n gyn-fyfyrwraig COAH, a Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr Theresa Ogbekhiulu, wrth iddynt drafod eu profiadau fel menywod duon yn Abertawe, addysg uwch a’u meysydd priodol!Bydd y drafodaeth hon a fydd yn para am 45 munud yn cynnwys cyflwyniadau am ddeng munud gan Akosua a Theresa, ac yna drafodaeth Hawl i Holi.

Digwyddiad Zoom Cofrestrwch yma