Coronafeirws: y diweddaraf

‘Ffurfiwyd gan Ddur’ yw’r gynhadledd Twitter gyntaf erioed i gael ei chynnal gan Brifysgol Abertawe. Wrth i gynadleddau ‘wyneb yn wyneb’ mwy traddodiadol gael eu canslo oherwydd pandemig COVID-19 mae tîm prosiect ymchwil ‘Byd Cymdeithasol Dur’ yr Adran Hanes yn defnyddio Twitter fel ffordd arall o rannu ymchwil ac ymarfer treftadaeth i gynulleidfa wahanol y Twittersffêr.

Bydd haneswyr, archeolegwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes treftadaeth o chwe gwlad ac ar gyfnodau gwahanol yn eu gyrfaoedd yn cyflwyno eu papurau fel cyfres o ‘drydaron’ byw gan archwilio dimensiynau dynol gwaith a bywyd ym maes dur ac ar ôl maes dur. Bydd themâu’r sesiwn yn cynnwys cadwraeth a dehongli treftadaeth gwaith dur; ymateb y gweithwyr a’u cymunedau i gau’r gwaith dur; profiadau a hunaniaethau yn y gweithle; a chynaliadwyedd dur mewn cyfnod o newid yn yr hinsawdd. Mae’r rhaglen ddeuddydd yn cynnig safbwyntiau daearyddol eang gan gynnwys Cymru a’r Deyrnas Unedig, Canada, Siapan, Awstralia, Yr Ariannin, Yr Almaen, yr Unol Daleithiau a Sweden.

Un fantais dros fformat cynhadledd draddodiadol yw gall unrhyw un ‘fynychu’ trwy ddilyn @SteelWorlds a chan ymuno â’r cwestiynau a’r drafodaeth gan ddefnyddio hashnod y gynhadledd #SWOS20. Byddwn ni hyd yn oed yn cofnodi diwedd y gynhadledd trwy gynnal derbyniad gwin rhithwir.

Cysylltwch â threfnwyr y gynhadledd yr Athro Louise Miskell (l.miskell@abertawe.ac.uk) a Dr Hilary Orange (hilary.orange@abertawe.ac.uk ) am wybodaeth bellach.

Dadlwythwch y Cynhadledd Twitter Ffurfiwyd gan Ddur 2020 - Llyfryn Crynodebau