Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dydd Gwener 17 Ebrill – Dydd Llun 20 Ebrill

Mae’r digwyddiad isod wedi’i ohirio. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Mae'n bleser gan Adran Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg ym Mhrifysgol Abertawe gynnal Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Glasurol 2020, rhwng 17 a 20 Ebrill, ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae eleni wrth i ni ddathlu can mlynedd ers sefydlu'r Brifysgol.